Inrichting site Jonkhove en vernieuwbouw ontmoetingscentrum Jonkhove

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Aartrijke

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

1.034.186,38

Promotor

Gemeentebestuur Zedelgem

Duurtijd

Januari 2013 - augustus 2015

Situering

Begin 2009 is de gemeente Zedelgem eigenaar geworden van het parochiaal centrum Jonkhove in Aartrijke. Aartrijke is een kern van ongeveer 4.700 inwoners waar heel wat leeft en beweegt. Het ontmoetingscentrum vormt het levende hart van het dorp. Op vandaag is er daar een ontmoetingscentrum, een jeugdhuis, chirolokalen, een sporthal, een speelplein, een lokale uitleenpost van de bibliotheek en een conciërge-woning.

Het geheel is toe aan een grondige renovatie waarbij de gemeente het behoud en de uitbouw van volgende functies op deze lokatie voor ogen heeft: een ontmoetingscen-trum, een antenne van het lokaal dienstencentrum, een uitleenpost van de bibliotheek, het jeugdhuis Jonkhove en een speelplein, dit alles uiteraard met de nodige randinfrastructuur (voldoende parking + openbaar groen).

De renovatie van Jonkhove past in een totaalconcept van werken aan leefbaarheid en dorpskernvernieuwing in de deelgemeente Aartrijke. Verschillende elementen binnen deze totaalaanpak zijn: de herinrichting van de Aartrijksestraat met een nieuwe verkeerscirculatie, de ontwikkeling van de site kinderboerderij als zone voor sport en recreatie, de herbestemming van het oude gemeentehuis (waar nu het ocmw gehuisvest is) en de herinrichting in het kader van een woonzorgproject op de site "Engelbewaarder" (voorziening voor personen met een handicap).

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen worden onderscheiden:

  • Door faciliterend op te treden naar ontmoeting wil de gemeente Zedelgem zorgen voor een sociaal netwerk in het dorp, waar men betrokken is bij elkaar en bij het beleid;
  • Het realiseren van een vernieuwende en geïntegreerde dienstverlening realiseren in deelgemeente Aartrijke, en zo verder uitbouwen van Zedelgem als bedrijvige, bruisende en bewuste gemeente, die economisch, sociaal en cultureel bloeiend is, boeiend voor wie er woont of werkt en het ontdekken waard voor wie het niet van dichtbij kent;
  • Het maken van Aartrijke tot een woonkern met een hoge leefbaarheid, waar bewoners graag wonen, elkaar kennen en helpen, ondersteund door een goede dienstverlening en accomodatie die aangeboden wordt door het gemeentebestuur.

Uitvoering

Gemeentebestuur Zedelgem

Contactpersoon

Heidi Malengier
Snellegemsestraat 1
8210 Zedelgem
050/28 83 35