Inspelen op de landelijke kwaliteit van de regio's

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2009

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland, Leie en Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

68.658,42 euro

Promotor

Vzw Plattelandscentrum Meetjesland

Duurtijd

01/01/2009 – 30/06/2011

Situering

Met dit project wil het Plattelandscentrum vanuit haar ervaring binnen de sector en binnen de regio werk maken van een interne en externe promotie van de landelijke kwaliteiten van de regio, als plattelandsregio. Daarmee zal ingespeeld worden op de eigenheden van zowel het platteland als de sterkte van het sociale weefsel die door gerichte initiatieven en acties zowel versterkt als gepromoot zullen worden. In dit project worden regiogenuanceerde initiatieven genomen. De bedoeling bestaat er enerzijds in om vanuit de belichting van de landelijke kwaliteiten van het Meetjesland mee een invulling te geven aan het regiomerk van het Meetjesland. En anderzijds door de specifieke ervaring die werd opgedaan in het Meetjesland aanzetten te geven in de Leie-Scheldestreek om vergelijkbare initiatieven te nemen en mee ondersteunend te werken bij de uitbouw van dergelijk proces in deze regio.

Doelstellingen

interne en externe promotie de landelijke kwaliteiten van de regio, om zo als plattelandsregio een nieuw perspectief te bieden op de mogelijkheden van het platteland. Draagvlak creëren.

Contactpersoon

Luc Feusels
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09/3797837