Interactieve e-module kostprijsberekening zuivelproducten op de hoeve

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

KVLV vzw – Steunpunt Hoeveproducten

Duurtijd

01/07/2013 - 30/06/2014

Situering

Het Steunpunt Hoeveproducten begeleidt al meer dan 10 jaar land- en tuinbouwbedrijven bij de opstart en/of uitbouw van een thuisverkoop en verwerking. Deze begeleiding kan van verschillende aard zijn: wettelijke verplichtingen, inrichting van bedrijfslokalen, opmaken van autocontroleplannen op basis van HACCP, administratie, ruimtelijke ordening,…

Het is echter vaak schrijnend om zien dat na alle inspanningen (zowel financiële als per-soonlijke) de thuisverkoop toch niet het verwachte meerinkomen genereert. Als we dan samen met de thuisverkoper aan tafel gaan zitten en een gestructureerde kostprijsberekening maken komen we maar al te vaak tot het besluit dat de thuisverkoper niet al zijn gemaakte kosten doorrekent of verkeerdelijk doorrekent en dat de producten die met veel liefde en passie gemaakt werden eigenlijk tegen kostprijs (of nog erger onder de kostprijs) verkocht worden.

Als Steunpunt willen we land- en tuinbouwers aanzetten bewust de stap te zetten naar de opstart van een thuisverwerking en zeker niet over één nacht ijs te gaan. Een gedegen kennis van alle mogelijke kosten is één van de vereisten om dit te kunnen doen. Als Steunpunt willen we nu een e-module ontwikkelen waarin hoeveproducenten al hun kosten kunnen inbrengen waarna het programma (op basis van de ingegeven cijfers) de prijs van het afgewerkte product vb. een fles chocomelk, een potje yoghurt, een doos ijs,… zal berekenen. Op basis van deze kostprijs kan de melkveehouder dan zijn verkoopprijs bepalen.

Het programma zal toelaten met de kosten te ‘spelen’ en na te gaan wat de effecten zijn op de kostprijs als ik een goedkoper of duurder toestel aanschaf, als ik iemand in dienst neem om de producten te bereiden,…

Om dit mogelijk maken moet in de eerste plaats de website van het Steunpunt herwerkt worden. Deze herwerking zelf valt buiten de projectfinanciering maar het creëren van de e-module en het inpassen in de website zouden wel deel uitmaken van dit project.

Bij de e-module zou ook een duidelijke handleiding gemaakt worden waarin vnl. wordt uitgelegd waarom bepaalde kosten in rekening moeten gebracht worden en hoe ze te inter-preteren zijn. Wellicht zal in de handleiding gewerkt worden met een fictief voorbeeldbedrijf waar melkveehouders hun eigen situatie aan kunnen spiegelen. In deze handleiding zal stap voor stap uitgelegd worden hoe de e-module kan gebruikt worden. Met bedrijfsspecifieke vragen kunnen hoevezuivelaars terecht bij de telefonische hulplijn van het Steunpunt Hoeveproducten. Indien noodzakelijk kan steeds een bedrijfsbezoek ingepland worden.

Doelstellingen

Uitwerken  van en via de website www.steunpunthoeveproducten toegankelijk maken van een e-module voor de berekening van de kostprijs van een zuivelproduct.

Uitwerken van een handleiding.

Helpen en begeleiden van tuinbouwers bij hun kostprijsberekening van hun producten.

Organisatie van een vormingsmoment voor de zuivelproducenten in Oost-Vlaanderen

Uitvoering

KVLV vzw – Steunpunt Hoeveproducten

Contactpersoon

Ann Detelder
Denen 157
9080 Lochristi
09/326 77 51