Intergemeentelijk clean team

Categorieën

Thema

Milieu en natuur

Jaar

2004

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Pajottenland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

223.829,00 euro

Promotor

Jan de Kegel

Duurtijd

2,5 jaar

Situering

Dit project beoogt het herbicidenvrij onkruidbeheer van een aantal proeflocaties. Via het project wordt gestreefd naar het verwerven van kennis en ervaring met betrekking tot herbicidenvrij onkruidbeheer, om zo op termijn kansen te creëren voor de sociale economie om duurzame banen te scheppen in deze nieuwe sector.

Contactpersoon

Jan de Kegel
Lt. Jacopsstraat 11
1750 Lennik
02/5321240