InTouch Westhoek

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

79 800,00 euro

Promotor

iDROPS vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Vlaanderen kent 600.000 mantelzorgers. Zij vormen een belangrijke hoeksteen in de vermaatschappelijking van zorg. Door de aard van hun zorgtaak vormen zij vaak een risicogroep voor sociaal isolement en depressieve gevoelens. Mantelzorgers geven aan dat zij in de ondersteuning van hun zorgtaak vooral moeilijkheden ervaren bij het vinden van toegankelijke informatie, ‘psycho-sociale ondersteuning’ en respijtzorg.  Uit Europese studies blijkt dat oa. een ICT-ondersteuning mantelzorgers mede kan helpen om hun zorgtaak te verbeteren en hun persoonlijk welbevinden te vergroten. 

Met het project ‘InTouch’ willen we nagaan wat de (psycho-sociale) noden en behoeften zijn van de Vlaamse mantelzorger om vervolgens vanuit innovatieve hoek exploratief een antwoord te zoeken op deze maatschappelijke uitdaging. Binnen het project stellen we de mantelzorger centraal (bottom-up) om dan via een co –creatief proces één exploratieve tool te ontwikkelen en te testen in combinatie met een niet digitale omgeving.

Hierbij gaan we te werk in twee regio’s: een stedelijke context, zijnde Gent en randsteden en een landelijke & kustcontext zijnde de Westhoek. Na een eerste voorstelling in juni 2015 op het Welzijnsplatform Westhoek waar het project enorm goed werd onthaald, werd de suggestie gegeven om het project in eerste instantie te richten tot arrondissement Veurne. Hierna vond er begin juli een tweede overlegmoment plaats in het Sociaal Huis in Koksijde, hier waren alle actoren uit de regio present.  Het was een moment van informatieverstrekking en reflectie, waarbij er werd beslist het project in de Westhoek verder uit te bouwen. Vandaar onze vraag naar LEADER steun.

Doelstellingen

De exacte outcome van het project kunnen we niet voorspellen gezien het om een ‘participatief –design proces ‘gaat waar we de mantelzorger de outcome bepaald. We kunnen wel enkele mogelijke richtingen aangeven:

  • Directe communicatie app (cfr. Snapchat, Facebook Messenger, ...)
  • Samenkomst bevorderen (cfr. Event apps, Meetup platform, ...)
  • Hulp Systemen (Cfr. P2P apps zoals Peerby, Uber, ..)
  • Serious game om vaardigheden aan te leren (cfr. DuoLingo, Coursera, ..)
  • Erkenning bevorderen (cfr. Gamifications, Badges, Runkeeper, ..)
  • Ondersteunend & Coaching (cfr. verhalen delen, directe hulp kunnen inroepen via videochat, ..;)

Naast deze ‘online’ component hechten wij evenveel belang aan het offline resultaat. Hierbij denken wij aan nieuwe verbindingen tussen organisaties, meer bekendheid van bepaalde organisaties, awareness rond de problematiek, verdieping in de leefwereld van de mantelzorger, en de ‘offline’ ondersteuning van de tool. Een ICT- toepassing staat nooit op zichzelf, dit wordt ondersteund door een off-line gebeuren.

Uitvoering

iDROPS vzw

Contactpersoon

Nathalie Goethals
Klokstraat 29
9050 Gentbrugge
0498 10 11 66

Locatie