Inventariseren - voorkomen door nieuwe technologie en bestrijden van knolcyperus

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

145 531,75 euro

Promotor

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Duurtijd

01/07/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

De bedoeling van het project is de gebruikers van grond in de buiten gebieden te informeren over knolcyperus. Hoe kunnen we het erkennen, wat te doen bij een besmetting en nog belangrijker hoe kunnen we besmettingen voorkomen. Daar naast is het de bedoeling nieuwe technieken te bedenken hoe we verdere besmettingen kunnen voorkomen. Tot slot willen we een kenniscentrum voor de bestrijding en voorkomen van knolcyperus installeren, zodat na afloop van het project landbouwers, gebruikers van gronden in de buitengebieden maar ook de lokale besturen informatie kunnen bekomen indien ze geconfronteerd worden met knolcyperus.

Doelstellingen

Een inzicht krijgen van de besmettingsgraad binnen het projectgebied Kempen en Maasland. Dit zal gebeuren door een bevraging van de landbouwers en het in kaart brengen van de besmette percelen. Een inventarisatie te maken van bestaande technieken en machines welke vandaag gebruikt worden in binnen en buitenland om knolcyperus te voorkomen en te bestrijden. Verspreiding voorkomen door het gebruik van aangepaste technieken en machines Oplossingen zoeken door aangepaste of vernieuwde technologie. Aanleg van demovelden voor de bestrijding van knolcyperus zodat we dat duidelijk kunnen weergeven aan de landbouwers. Voorlichting geven aan landbouwers met besmette percelen, maar ook landbouwers (met momenteel niet besmette percelen) laten kennis maken met het probleem onkruid om hen alzo voldoende aandacht te geven om het te voorkomen. Voorlichting geven aan lokale overheden en de gebruikers van het platteland (hobby landbouwers en particulieren) ivm het voorkomen van het onkruid in wegbermen en vooral in tuintjes. Het is dus de bedoeling tijdens het project het probleem voldoende onder de aandacht te brengen met landbouwers, lokale overheden, gebruikers van het platteland en particulieren. Verder beogen we het probleem in te dijken en verdere verspreiding te voorkomen. Tevens zoeken naar nieuwe technieken om verspreiding te voorkomen.

Uitvoering

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Contactpersoon

Luc Martens
Kaulillerweg 114
3950 Bocholt
0495 32 66 81

Locatie