JAC Westhoek

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2009

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

269.196 euro

Promotor

CAW De Papaver

Duurtijd

1/6/2009 – 31/8/2012

Situering

Uit de cliëntgegevens blijkt dat jongeren nauwelijks de weg vinden naar het CAW zonder tussenkomst van een intermediair (politie, CLB). De toeleidingen door partners gebeuren in het kader van een psychosociale begeleiding. Een toegankelijker onthaal heeft een preventief karakter en kan vermijden dat een stijgend aantal jongeren in begeleiding terechtkomt. Jongeren hebben behoefte aan informatie over wat er rondom hen heen gebeurt in hun eigen bewoordingen. In de Westhoek zijn er weinig mogelijkheden voor minderjarigen om de stap naar hulpverlening te zetten. Tijdens de schooltijd kunnen ze terecht bij CLB’s, daarnaast er ook nood aan hulpaanbod dat bereikbaar is buiten de schoolomgeving en buiten schooluren. Jongeren hebben nood aan keuzevrijheid hierin en moeten die keuzemogelijkheid kennen. Zowel vanuit hulpverlening als vanuit jongeren wordt aangegeven dat er nood is aan een bruikbaar medium dat alle plattelandsbeperkingen overstijgt waarlangs jongeren geïnformeerd worden en zelf ook vragen kunnen stellen. Een digitaal en interactier onthaalpunt ingebed in lokale jongerensites moet een goede instap zijn voor jongeren in de regio op zoek naar informatie, advies of hulp.

Contactpersoon

Caroline Schaeck
Maloulaan 43
8900 Ieper
057/220929