Je staat niet alleen

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

45 492,00 euro

Promotor

OCMW Kortenaken

Duurtijd

08/06/2016 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Met ons project ‘je staat niet alleen’ willen we ons richten op mensen tussen de 60 en de 74 jaar die een drastische wijziging in hun partnerrelatie ervaren (echtscheiding of overlijden partner). Met deze mensen willen we een traject aangaan met lotgenotencontact en groepswerking rond thema’s zoals omgaan met het alleen zijn. Verder werken willen we ook: de beeldvorming tov eenzaamheid nuanceren, een informatiecampagne lanceren via  onze diverse kanalen, samen met de doelgroep en het verenigingsleven een aanbod ontwikkelen op maat van de doelgroep en tenslotte het effect wetenschappelijk laten meten door een onderzoekcentrum. Tenslotte volgt een tool (bv. draaiboek) hanteerbaar voor andere besturen en organisaties (voorgesteld op mini-congres of vorming).

Doelstellingen

Strategische doelstelling: ‘Je staat niet alleen’ wil eenzaamheid voorkomen bij ouderen die een wijziging in hun partnerrelatie ervaren

Operationele doelstelling 1:

  • De doelgroep ervaart dat ze bijzondere aandacht krijgen in de gemeente overeenkomstig hun behoeften

   Acties:

   • Alle mensen die een wijziging in hun partnerrelaties ervaren worden bezocht door een maatschappelijk assistente.

   • Alle mensen die een wijziging in hun partnerrelaties ervaren worden uitgenodigd om het traject ‘je staat niet alleen’ te volgen.

   • Er wordt 4 keer samengekomen met de doelgroep.

   • Er wordt aandacht besteed aan doorstroming na het traject. 

Effecten:

 • Het welbevinden van de doelgroep verhoogt.
 • Door de problematiek onder de aandacht te brengen valt het taboe rond eenzaamheid weg.

Operationele doelstelling 2:

  • De doelgroep wordt actief betrokken in het plaatselijke socio-culturele leven

   Acties:

   • Via het buddyproject voor het sportelen kan de doelgroep zeer laagdrempelig deelnemen aan het beweegaanbod van de gemeente.

   • De noden van de doelgroep worden in kaart gebracht.

   • Er worden activiteiten georganiseerd op maat van de doelgroep.

Effecten:

   • door het actief deelnemen aan het socio-culturele leven worden er randvoorwaarden gecreëerd om contacten te leggen.

   • Door samen de directie van dit aanbod in handen te nemen, voelt de doelgroep het gevoel van greep te hebben op hun eigen toekomst.

Operationele doelstelling 3:

  • De beeldvorming ten opzichte van eenzaamheid moet genuanceerd worden: inzicht vergroten rond wat eenzaamheid is, dat het iedereen kan overeenkomen, taboe doorbreken, bespreekbaar maken, …

   Acties:

   • Er wordt aandacht besteed aan eenzaamheid in de PlussersPost en op de Facebookpagina.

   • Via de huisartsen wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht alsook de mogelijke aanpakken en het aanbod.

Effecten:

   • Delicate thema’s worden bespreekbaar gemaakt en kunnen daardoor aangepakt worden.

   • De huisarts is voor vele mensen (volgens ouderenbehoefteonderzoek VUB 2014: 71,4 % - in Vlaanderen: 59,9% - in Vlaams-Brabant: 62,9 %)  een vertrouwenspersoon waar ze te rade gaan voor hulp, zij zijn dan ook de perfecte doorverwijzers.

Operationele doelstelling 4:

  • Er wordt een good practice ontwikkeld en deze deskundigheid wordt gedeeld met andere actoren.

   Acties:

   • Er wordt een draaiboek ontwikkeld met de methodiek die gebruikt werd om ons project op te zetten.

   • Er wordt een mini-congres georganiseerd in samenwerking met de UCLL waar de ervaringen gedeeld worden en een vorming gegeven wordt om anderen te inspireren.

Effecten:

   • Er worden een kwalitatieve opleiding en tool aangeboden, die momenteel nog onbestaande is.

   • Andere organisaties worden geïnspireerd en ondersteund om ook actief aan de slag te gaan met deze problematiek.

Uitvoering

OCMW Kortenaken

Contactpersoon

Dominique Hayen
Miskom-Dorp 1
3472 Kersbeek-Miskom
016 77 29 44

Locatie