Jeugdhuis Sint-Lenaarts: een plek voor alle jongeren

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

MarkAante Kempen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

37.000,00 €

Promotor

Gemeente Brecht

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

Binnen de gemeente Brecht zijn ontmoetingsplaatsen voor jongeren schaars. Doordat er geen middelbare scholen zijn binnen de gemeente ontmoeten jongeren elkaar vaak buiten de gemeentegrenzen. Daarenboven zijn er weinig tot geen ontmoetingsplaatsen waar jongeren elkaar kunnen ‘groeperen’ in hun vrije tijd. Zowel individuele jongeren als jongeren die aangesloten zijn bij een vereniging geven aan dat er nood is aan een ontmoetingsplaats. Vanuit deze doelgroep kwam de vraag om een nieuw jeugdhuis te bouwen, maar voornamelijk om een draagvlak te creëren om de jeugd met elkaar in contact te laten komen via of juist niet via de vereningswegen. Een structureel en goed verankerd draagvlak uit bouwen waarvan de opbouw gebeurd via bottom-up: de jeugd is de basis in dit project.

Het doel is om een multidisciplinaire samenwerking te creëren en ondersteunen met één gemeenschappelijke noemer ‘de jeugd’. Een eerste aanzet tot deze creatie is het opzet van een bredere ‘jeugdontmoetingsactiviteit’. Een activiteit (bv. ‘Dag van de jeugd’: tapcursus, dj initiatie, grafitticursus, tapcursus, skate initiatie, …) waar de verschillende jeugdverenigingen of jeugdafdelingen van bepaalde culturele en/of sociale instanties hun aanbod én niet bij een vereniging aangesloten individuen aan elkaar en aan de buitenwereld) kunnen tonen. Op deze manier worden de mensen bewust van de vele kwaliteiten van de multidisciplinaire jeugdwerkingen binnen de gemeente. Deze ondersteunde activiteit vormt de springplank voor een samenwerking tussen jeugdverenigingen. Een eerste aanzet tot contact tussen verschillende verenigingen en ook een eerste aanzet om voor de jeugd die niet tot een vereniging behoort een aanspreekpunt te vormen.

Een jeugdhuis past dan ook volledig in deze visie om de jeugd een forum en een ontmoetingsplaats te geven die kan zorgen voor een grotere cohesie binnen deze doelgroep. Jeugdhuiswerk draagt zijn steentje bij aan een open, solidaire en sociale samenleving. Dit werd reeds bewezen met de goede jeugdhuiswerking van de andere deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor, die een groot publiek bereikt.

Aangezien de samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen en een gemeenschappelijk draagvlak hier centraal staat, wordt de ruimte zo opgevat dat er zich zowel individuele jongeren als jongeren aangesloten bij een vereniging elkaar kunnen ontmoeten. Zo zal het Jeugd Rode Kruis en het jongerenkoor Akkoord deze ruimte kunnen gebruiken voor hun bijeenkomsten.

In het jeugdhuis komen jongeren samen. Ze vinden elkaar terug in gemeenschappelijke interesses. Zo ontstaan er hechte vriendschappen en wordt er een eigen cultuur gecreëerd.

Het doel van het jeugdhuis is om jongeren met gelijke ideeën samen te brengen en hen kansen geven om samen projecten te laten uitwerken. Jongeren krijgen de kans om te proberen, mislukken, herbeginnen en overwinnen. 

Het jeugdhuis zal de volgende 4 functies vervullen:

  • Ontmoeten

Ontmoeten is elkaar tegenkomen, mensen leren kennen en met elkaar praten. Maar ontmoeten is ook ont-moeten: niets moet, alles moet kunnen.

De ontmoetingsfunctie is de basis voor alle andere functies die een jeugdhuis heeft. Het is vanuit ontmoeting, vanuit openheid, dat jonge mensen uitgenodigd worden tot het opnemen van een engagement.

  • Activeren

Een jeugdhuis schudt jonge mensen wakker en stimuleert hen om dingen te doen. Hun actieve inzet is het doel van de werking en zorgt ervoor dat het jeugdhuis voortdurend blijft evolueren. In een jeugdhuis word je aangespoord om kritisch te zijn, actie te ondernemen en in de wereld te staan.

  • Samen

Een groep die een jeugdhuis draaiende houdt, is meer dan een groep individuen. Je bent samen, je werkt samen, je leeft samen.

Samenzijn: Iedereen hoort erbij en wordt in de groep opgenomen.

Samenwerken is een synoniem voor samen verantwoordelijkheid opnemen.

Samenleven: Jongeren die actief zijn in eenzelfde jeugdhuis maken samen een cultuur.

  • Educatie

In een jeugdhuis leren jonge mensen van elkaar. Door een cursus of al doende. In jeugdhuizen leer je over democratie, verantwoordelijkheid dragen voor anderen … Je leert er dingen die je ook buiten het jeugdhuis kan gebruiken.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen worden onderscheiden:

  • De doelgroep binnen dit project is vrij duidelijk : 16 tot 25 jarigen. Het doel is om jongeren kansen te geven om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te laten nemen. Vanuit hen zal het jeugdhuis groeien tot een ontmoetingsplaats voor iedereen. Binnen het jeugdhuis zal er aandacht zijn voor de lokale jongerencultuur. Door vanuit de jongeren activiteiten te organiseren gaan deze aansluiten bij de lokale leefwereld en gaat het jeugdhuis aantrekkelijk zijn om te bezoeken. Lokale bandjes en dj’s moeten zeker een kans krijgen om zich te tonen in het jeugdhuis maar ook andere activiteiten kunnen aanbod komen;
  • De activiteitendag staat open voor iedereen, is kosteloos en iedereen brengt zijn/haar inbreng op eigen initiatief. Via de gezamenlijke openingsactiviteit geven we een eerste aanzet om jeugdhuisleden, leden van jeugdbewegingen en niet georganiseerde jongeren de kans om elkaar te laten ontmoeten en te laten samenwerken. Ze leren elkaar kennen en zien de voordelen die samenwerking met zich meebrengt. Via deze eerste activiteit maken we het jeugdhuis bekend bij een breed publiek. Tijdens de openingsactiviteit krijgen lokale bandjes, dj’s, skaters en andere partners de kans om zich te tonen. Tijdens de activiteitendag zijn ook de buurtbewoners welkom. Zij zullen de eerste keer zien hoe het jeugdhuis werkt en wat de beoogde doelen zijn. via de voorstellingsfolder van het jeugdhuis krijgen zij een ruime blik op werking van het jeugdhuis en wat de betekenis is van het jeugdhuis voor de lokale jeugd;
  • Door de buitenomgeving in te richten maken we het jeugdhuis aantrekkelijk voor alle jongeren. Een aantrekkelijke buiteninrichting geeft uitstraling aan het jeugdhuis. Via deze uitstraling willen we van het jeugdhuis een centrale plaats maken voor jongeren in Sint-Lenaarts.

Uitvoering

Gemeente Brecht

Contactpersoon

Wouter Vandewal
Gemeentepark 1
2960 Brecht
03/660 28 30