Jeugdlokalen dorpscentrum Oostmalle

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Malle

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

421.685 euro

Promotor

Gemeentebestuur Malle

Duurtijd

Voorjaar 2010 – april 2012

Situering

De gemeente Malle zal in de volgende jaren in Oostmalle een PPS-project realiseren, waarbij nieuwe publieke infrastructuur (bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang, polyvalente socio-culturele lokalen en jeugdinfrastructuur) gekoppeld wordt aan een woonproject. In een eerste fase van dit project wordt gestart met de bouw van een nieuw jeugdcentrum. Voor dit onderdeel willen we graag deze projectaanvraag indienen. De gemeente Malle wil in Oostmalle een nieuw jeugdcentrum verwezenlijken, waar plaats is voor alle jeugdbewegingen en jeugdhuis Malmejo. Dit als antwoord op de huidige ondermaatse huisvesting, waar vooral het gebrek aan ruimte, (brand)veiligheid en hygiëne, en de hoge onderhouds- en energiekosten niet meer te verantwoorden zijn. De gemeente streeft naar een nieuw, transparant en flexibel gebouw, waar alle huidige jeugdwerkinitiatieven gebundeld worden, met gemeenschappelijk en polyvalent gebruik van bepaalde voorzieningen. Hierbij is er aandacht voor thema’s als duurzaamheid, toegankelijkheid, mobiliteit, geluidsoverlast, maar ook het samenleven en de synergie tussen de verschillende bewoners en gebruikers van de site. Belangrijk is dat de jeugd een plek behoudt in de dorpskern van Oostmalle. De jeugdbewegingen krijgen lokalen op gelijkvloers en verdieping, het jeugdhuis gaat ondergronds, en het geheel krijgt een overdekt “atrium”. In de ontwerpfase worden de verschillende groepen uitvoerig betrokken, en krijgen ze inspraak bij de invulling van hun eigen onderdeel.

Doelstellingen

Woon- en leefruimte: Zorgen voor een leefbaar en kwaliteitsvol platteland - Zorgen voor een kwalitatievere woonomgeving - Zorgen voor een kwaliteitsvolle mobiliteit - Zorgen voor algemene voorzieningen - Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling Werkruimte: Creëren van een gunstig economisch klimaat op het platteland - Ondernemen op het platteland - Educatie voor ondernemers op het platteland - Differentiatie en diversificatie van de agrosector Collectieve ruimte: Realiseren van een platteland met oog voor het natuurlijk milieu en kwaliteit van het landschap - Verbeteren van het natuurlijk milieu - Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit Consumptieve ruimte: Vrijwaren van het platteland als ruimte voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding - Aandacht creëren voor cultuurhistorisch erfgoed - Verhogen van toeristisch-recreatieve kwaliteit Identiteit en communicatie: Aandacht hebben voor identiteitsversterking van en over het platteland - Aandacht voor rurale identiteit - Verbeteren van communicatie en imago.

Uitvoering

Gemeentebestuur Malle

Contactpersoon

Bert Oris
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
03/3100570