Kansen voor alle Kinderen

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

121 600,00 euro

Promotor

Landelijke Kinderopvang vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

Het project wil een aantal gerichte acties doen naar kansarme gezinnen met jonge kinderen op het platteland. Het doel is om de armoedecirkel te doorbreken en ouders sterker te maken. Hiervoor wordt zeer nauw samengewerkt met alle aanwezige actoren.  De acties situeren zich op volgende vlakken :

  • laagdrempeliger maken van de kinderopvang (en doorverwijzen naar andere hulpverleners)
  • medewerkers in de kinderopvang beter leren omgaan met gezinnen in armoede via vorming en begeleiding
  • gezinnen uit hun isolement halen door in de buurt, in een vertrouwde omgeving, leuke workshops te geven en zo kansen bieden om nieuwe netwerken op te bouwen

Doelstellingen

Omdat kinderopvang een belangrijk instrument is in de strijd tegen kansarmoede willen wij kinderopvang toegankelijk maken voor alle ouders op het platteland, zeker ook voor de ouders die het wat moeilijker hebben om allerlei redenen. Wij willen in dit project alle drempels wegwerken tot kinderopvang voor deze mensen.

Bijkomend willen wij via dienstverlening (kinderopvang) de barrière naar de hulpverlening verlagen. We werken domeinoverschrijdend, met ‘warme overdracht’ naar hulpverlening en andere actoren om deze gezinnen te ondersteunen.

Medewerkers in de kinderopvang moeten de vaardigheden krijgen om op gepaste manier om te gaan met gezinnen in armoede op het platteland.

Het project wil kansarme gezinnen op het platteland uit hun isolement halen door hen met andere ouders in contact te brengen op laagdrempelige ontmoetingsmomenten. Ontmoetingsmomenten kunnen eventueel gecombineerd worden met materiële ondersteuning (bv ruilhoekje).

Het project wil de ervaringen delen met andere regio’s en instanties via een studiedag en draaiboekje.

Uitvoering

Landelijke Kinderopvang vzw

Contactpersoon

Marleen Lefevre
Heilig Hartstraat 51
8800 Roeselare
0474 86 09 15

Locatie