Karakterisering en gebruik van autochtone genenbronnen in het Meetjesland

Categorieën

Thema

Milieu en natuur

Jaar

2004

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

117.902,00 euro

Promotor

Johan Van Huylenbroeck

Duurtijd

2 jaar

Situering

Dit project wil tegemoet komen aan de behoefte aan streekeigen beplanting bij aanleg en herstel van groene landschapselementen en aan de nood aan planten met verhoogde natuurlijke resistentie. Hiervoor wordt de waarde van autochtone bomen en struiken vergelijken met planten met een andere herkomst. Deze waardebepaling gebeurt op twee niveaus: enerzijds een teelttechnische en visuele gebruikswaarde (via de aanleg van demonstratieproeven) en anderzijds onderzoek naar de genetische diversiteit. Het project focust hierbij op enkele pilootsoorten (meidoorn, haagbeuk en wilgen).
Indien aangetoond wordt dat streekeigen materiaal ook commercieel interessant is, zal dit ter beschikking gesteld worden van de lokale boomkwekerijsector, van de consument en van gemeentelijke groendiensten voor lokale plantacties.

Contactpersoon

Johan Van Huylenbroeck
Caritasstraat 21
9090 Melle
09/2722900