Katrol Huiswerkbegeleiding

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

OCMW Vleteren

Duurtijd

01/06/2010 - 31/05/2013

Situering

De steile groei van het onderwijs heeft niet iedereen in dezelfde mate kunnen meenemen. Kinderen uit de elites en de middenlagen van de bevolking kregen globaal meer kansen om de onderwijsladder op te klimmen dan hun leeftijdsgenoten uit lager gesitueerde sociale categorieën. De stijging van scholing en competenties (kennis en vaardigheden) bij een deel van de bevolking creëerde een diepe kloof met groepen uit de samenleving die daartoe veel minder kansen hebben gekregen… Sociale herkomst bepaalt nog altijd het onderwijsniveau dat iemand bereikt.

Kinderen uit kansarme gezinnen moeten vaker zittenblijven. Ze belanden vaker in het buitengewoon onderwijs. En ze gaan vaker weg van de school zonder diploma op zak.
Onderwijs (de plaats waar ieder kind langs komt) zou ervoor moeten zorgen dat kinderen uit kansarme gezinnen weg geraken uit die armoede.

Een aantal cijfers:

 • aantal kinderen geboren in kansarme gezinnen: België 5,2%
 • het OESO rapport (2006) toont aan dat Vlaanderen ten aanzien van andere Europese landen slecht scoort t.a.v. migranten van de eerste en tweede generatie
 • schoolgegevens:
 • 1op 8 leerlingen behaalt geen diploma of getuigschrift;
 • 15% van de kinderen heeft studieachterstand in het basisonderwijs;
 • 1 op 25 kinderen 'dubbelt' in de 3e kleuterklas ;
 • 46.000 leerlingen worden in het buitengewoon onderwijs opgevangen.
 • Dit aantal ligt 40% hoger dan 15 jaar geleden. Het percentage kleuters is gestegen van 0.53% (1990-1991) tot 0.76% (2004-2005)

 

Met dit project wil men een antwoord proberen te bieden op dit probleem. De Katrol is een integraal preventief ontwikkelproject, studie - en opvoedingsondersteuning aan huis. Kinderen uit de 3de kleuter en uit basisonderwijs die voldoen aan de GOK - indicatoren, wil men kansrijker maken door gratis en vrijblijvend studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, aan te bieden. Deze ondersteuning wordt aangeboden door studenten van de hogescholen of universiteit, over de netten heen. Deze studenten komen uit richtingen zoals maatschappelijk werk, orthopedagogie, lerarenopleiding, logopedie, opvoeders, enz. Situaties die dreigen te ontwrichten probeert men via de basis aan te pakken.

 

Doelstellingen

Het project streeft drie doelstellingen na:

 • Kansarme kinderen kansrijker maken
 • Het activeren van de zelfredzaamheid bij de ouders en het installeren van een onderwijscultuur
 • Toekomstige hulp- en dienstverleners de kans bieden om met kwetsbare gezinnen in contact te komen

Uitvoering

OCMW Vleteren

Contactpersoon

Angelique Engelrelst
Woestendorp 12
8640 Woesten
0496/07 31 26