Kempische everzwijnen

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

38 300,00 euro

Promotor

Agro Aanneming cvba

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

In de Kempische grensregio komen steeds meer everzwijnen voor. Ervaringen uit de provincie Limburg leren ons dat de komst van deze dieren een aantal gevolgen heeft zoals schade aan landbouwgewassen en natuurgebieden, auto-ongevallen,…

Bedoeling van het project is om de populatie everzwijnen in de Kempische grensregio onder controle te houden door enerzijds het opzetten van een robuust netwerk tussen landbouwers en jagers, en anderzijds door het betrekken en informeren van andere open ruimtegebruikers via een meldpunt. Dit netwerk zal tot stand komen door het samenbrengen van de verschillende partners onder leiding van Agro Aanneming.

Doelstellingen

 • Opzetten van een gedragen netwerk tussen vnl. landbouwers en jagers en daarnaast ook de banden aanhalen met terreinbeheerders, terreineigenaars en gemeenten.
 • Sensibiliseren van recreanten, automobilisten, … over de aanwezigheid en het gedrag van everzwijnen, de noodzaak van jacht en preventieve maatregelen voor een veilige  bejaging.
 • Ontwerpen van een meldpunt en website om snel en efficiënt informatie uit te wisselen tussen de betrokkenen
  o   Landbouwers, terreineigenaars kunnen aanwezigheid en schade en aanwezigheid van everzwijnen melden.
  o   Recreanten kunnen waarnemingen doorgeven.
  o   Automobilisten kunnen ongevallen melden, niet alleen voor everzwijnen, maar ook voor andere dieren vb. reewild.
 • Populatie everzwijnen onder controle houden

Uitvoering

Agro Aanneming cvba

Contactpersoon

Dirk Adriaensen
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 64 34

Locatie