Kempische ovenschotels

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

80 000 euro

Promotor

Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie

Duurtijd

01/01/2017 - 31/12/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

Via een oud Kempisch gebruik van bakovens brengen we landbouwers en burgers opnieuw dichter bij mekaar en maken we de burgers terug meer bewust van onze gemeenten als plattelandsgemeenten. We stimuleren het gebruik van lokale producten en de korte keten. De bakovens kunnen op een leuke manier een aanvulling zijn op bestaande activiteiten van diverse organisaties rond een thema 'gezonde lokale voeding' dat voor iedereen toegankelijk is. Samenwerking met diverse lokale organisaties en scholen maakt dat ons project ruim gedragen is en breed verspreid wordt. We bieden daarnaast educatieve pakketten aan om bewust lokaal produceren, bewust consumeren, bewust eten en bewust delen te stimuleren. Daarnaast geven we organisaties, buurten en scholen de ruimte om nog kleine innovatieve projecten op te zetten en we ondersteunen en versterken hen hierbij door samenwerking. Tenslotte zal via onze activiteiten en via de nieuwe samenwerkingen ook de sociale cohesie in onze gemeenschap versterken wat ten goede komt aan een duurzame samenleving.

 

Doelstellingen

We versterken de samenwerking tussen landbouwsector- lokale besturen- lokale voedselprojectenduurzaamheidsprojecten-scholen en kansarmoede organisaties. We gebruiken hiervoor het thema 'gezonde lokale voeding' en een laagdrempelig leuk typisch Kempisch oud gebruik van bakovens. Door het bouwen van 1 vaste oven (bakhuisje aan de molen van Ezaart) en 4 mobiele klei-bakovens brengen we mensen dichter bij elkaar en maken we binding tussen verschillende organisaties rond het thema lokale (gezonde) voeding. We werken rond voedselarmoede (zowel in de zin van financiële armoede om voedsel te kopen, te weinig variatie in voedsel, wegwerpmaatschappij , teveel verpakking) en rond informatie-armoede (te weinig kennis van lokaal aanbod of van gezonde voeding, korte keten).

We bouwen 1 grote bakoven/bakhuisje. We werken hiervoor samen met scholen of gepassioneerde individuen. Daarnaast bouwen we 4 mobiele (klei)bakovens (via workshops om mensen dichter bij elkaar te brengen) die uitgeleend worden aan kleinere bestaande en nieuwe lokale voedselprojecten alsook organisaties om hun werking te versterken en samen te bouwen aan een duurzame samenleving. Hiermee gaan we ter plaatse waar de producten gekweekt worden zodat mensen terug binding krijgen met de herkomst van lokale voeding en van elkaar kunnen leren bv op de boerderij, Ecodemotuin, sociaal restaurant , samenpluktuin, duurzame wijken ... . We geven de mogelijkheid om lekkere ovenschotels of andere specialiteiten te maken met eigen gekweekte producten op hun eigen vertrouwelijke locaties om zo de drempelvrees te verlagen. We geven opleiding over het gebruik van de ovens zodat mensen nadien zelf aan de slag kunnen. Op termijn zullen de ovens via een open structuur gebruikt worden met sociale controle. We voorzien ook educatieve pakketten voor workshops, bv. van graan tot brood, van zaadje tot ovenschotel, ... We doen een oproep bij de burgers voor traditionele kempische recepten en maken receptenfiches. We organiseren tijdens het projectjaar 10 evenementen/activiteiten/workshops met deze bakoven (en met de kleinere kleibakovens) voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen in armoede. We koppelen onze activiteiten zo veel mogelijk aan bestaande of nieuwe projecten zoals bv. world kitchen garden day in Ecodemotuin, een fietstocht langs de verschillende molens, kruidenwandeling, tuinieren rond sociale restaurants, ... Aansluitend worden workshops georganiseerd door verschillende verenigingen met lokale producten en de bakovens.

We betrekken de land- en tuinbouwers door zoveel mogelijk de lokale producten in de kijker te zetten en te gebruiken tijdens onze activiteiten, maar ook door op de boerderij of in de tuin zelf een activiteit te organiseren om mensen weer dichter bij het landbouwleven te brengen en zo opnieuw bewust te maken van de herkomst van onze voeding en samen te werken aan een duurzaam leefmilieu . We vonden al landbouwers die bereid zijn om hierop in te gaan.

Via het concept van de bakovens geven we lokale burgers en verenigingen kansen om concrete invulling te geven aan:

  1. bewust lokaal produceren (samenpluktuin, tuinieren rond sociale restaurants, samenwerking met milieudienst om eetbare kruiden/planten in openbare bloembakken te planten, ... ...)
  2. bewust consumeren (korte keten, gebruik lokale producten, lage ecologische voetafdruk, minder afval ...),
  3. bewust eten (workshops rond gezonde voeding, eigen voedselproductie, maaltijden met lage milieu impact ...)
  4. bewust delen (samenwerking met sociale restaurants, bv. lokale produktendag, overschotten verdelen, ... )
  5. bewust lokaal informeren (burgers informeren over lokale producten, receptenfiches met lokale producten, ...)

We zetten een halftijdse projectmedewerker in om het ganse proces te sturen, te ondersteunen en te begeleiden. De projectmedewerker is een brugfiguur en zal proactief de dialoog met de gemeenten- en OCMW-diensten, organisaties, scholen, duurzaamheidsambtenaren, milieuambtenaren, burgers, landbouwers en landbouworganisaties aangaan. Hij/zij zet een commmunicatiesysteem op dat kan blijven doorlopen rond lekkere Kempense ovenschotels, educatieve lespakketten, workshops in het bakhuisje, uitleensysteem voor draagbare ovens, ... .

 

Uitvoering

Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie

Contactpersoon

Nele De Wever
Jakob Smitslaan 22
2400 Mol

Locatie