Keuken en sanitaire blok site Grazen

Categorieën

Jaar

2020

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

261 474,77 euro

Promotor

Gemeente Geetbets

Duurtijd

27/01/2020 - 01/07/2021

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

De bouw en inrichting van de keuken en sanitaire blok aansluitend op het aanpalende buurthuis te Grazen zal het gebruiksgemak en de aantrekkelijkheid van het pand vergroten voor de verschillende doelgroepen. Hier focussen we ons op het verenigingsleven, de eigen georganiseerde cultuur- en vrijetijdsactiviteiten en de privé aangelegenheden. In de gemeente ontbreekt momenteel een multifunctionele zaal die uitgerust is met een industriële keuken, proper en voldoende sanitair zodat verschillende functies erin kunnen plaatsvinden. We denken hierbij aan vergaderen, vieren, beleven, enz…. Hier verliezen we zeker niet de groep mensen uit het oog waarvoor dit beleven niet betaalbaar is. Het Beleefproject ( wegwerken van financiële drempels om mensen in armoede naar het vrijetijdsaanbod te leiden) zal hier mee op toezien . Door verbeterings- en uitbreidingswerken aan de infrastructuur van het buurthuis in Grazen wordt ruimte gecreëerd waar ontmoeten, samen beleven en recreëren centraal wordt geplaatst. Bovendien zetten we in op een grotere regionale uitstraling waardoor we de jeugdgroepen uit de regio of omstreken in het aanpalende jeugdlokaal “De Poel” kunnen ontvangen. We zetten in op naburigheid en samenhorigheid waar het verenigingsleven floreert en de gemeente nog meer opleeft! Op termijn beogen we een infrastructureel project op de site Grazen waarbij de bouw en inrichting van de keuken en sanitaire blok fase 1 vormt in het conceptuele geheel!

Doelstellingen

Een prioritaire beleidsvisie 2020 - 2025 werd door het MAT in overleg met het college opgemaakt. Dit zal de basis vormen voor het formuleren van de doelstellingenboom. Samengevat kunnen we hieruit afleiden dat we enerzijds willen inzetten op vergrijzing en de bijbehorende zorg- en aangepaste woonbehoefte. Anders streven we naar verjonging. De gemeente heeft als troef de betaalbare bouwgronden en woningen om jonge gezinnen op ons grondgebied te laten vestigen. Verjonging gaat ook gepaard met het voorzien in voldoende opvang van peuters en kleuters en het inzetten op een dynamisch aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. Voor de realisatie van het vrijetijdsaanbod dient de aangepaste infrastructuur aanwezig te zijn. Het projectvoorstel focust op dit laatste, nl. voorzien in aangepaste infrastructuur waar ontmoeting, recreatie en vrijetijdsaanbod centraal staan. Eveneens willen we inzetten op het verhogen van de leefbaarheid in en het optimaliseren van de buurt. De site Grazen herbergt reeds verschillende verenigingen zijnde de duivenvereniging, de petanque en jeugdverenigingen (scouts). Een opwaardering van de infrastructuur draagt bij tot het verhogen van de leefbaarheid. Tenslotte is er ook een opportuniteit om recreatie en toerisme te promoten en te stimuleren als er dekozen wordt om ruimte voor een concessionaris te voorzien. De site Grazen ligt op het fietsknooppuntennetwerk. De gemeente heeft heel wat toeristische aantrekkelijke troeven die meer dienen uitgespeeld te worden. Een brasserie, aanpalend terras en buiten speelruimte in concessie is zowel aantrekkelijk voor toeristen als voor eigen inwoners, potentiële nieuwe jonge gezinnen en stimuleert de samenhorigheid van de buurt.

Uitvoering

Gemeente Geetbets

Contactpersoon

Irena Van Goethem
Dorpsstraat 7
3450 Geetbets
011 58 65 42

Locatie