Kijktoren Bels Lijntje, in het Turnhouts Vennengebied

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2007

Provincie

Antwerpen

Locatie

Turnhout

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

176.174 euro

Promotor

Agentschap Voor Natuur en Bos

Situering

Het project waarbinnen deze aanvraag tot cofinanciering kadert, is de bouw van een kijktoren langs een voormalige spoorwegberm, het ‘Bels Lijntje’. Het Bels Lijntje, dat werd opgenomen in de Landschapsatlas als lijnrelict (L10040), was sinds 1867 een spoorwegverbinding tussen Turnhout en Tilburg. In 1990 werd het, met Europese subsidie, omgevormd tot een grensoverschrijdend fietspad. De Provincie heeft dit fietspad sinds enkele jaren in concessie gekregen van de NMBS-Holding en dit voor een lange duur. Ter ondersteuning van het gehele proces van ontwerp tot bouw werd een ‘stuurgroep’ samengesteld welke de algehele coördinatie verzorgt.

Contactpersoon

Louis De Bisschop
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
03/2246269