kinderopvangmeetjesland.be

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

9.000,00 euro

Promotor

Streekplatform+ Meetjesland

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2011

Situering

In dit korte project (6 maanden) realiseren we een gebruiksvriendelijke, regionaal-dekkende en permanent actuele website (met achterliggende databank) rond kinderdagopvang-initiatieven (voor kinderen 0-3 jaar) in het Meetjesland.
Op deze website kunnen zowel aangesloten als zelfstandige onthaalouders, mini-crèches, erkende en zelfstandige kinderdagverblijven zelf hun werking beschrijven en hun aanbod aan beschikbare plaatsen zeer breed en laagdrempelig bekendmaken en actueel houden.

De beschikbaarheid van deze regionale databank zal de vele duizenden Meetjeslandse ouders heel praktisch kunnen ondersteunen in hun vaak moeizame zoektocht naar gepaste kinderopvang.

Doelstellingen

De doelstelling van dit project is vrij eenvoudig en begrijpelijk: we willen op korte maar realistische termijn (projecttijd: zes maanden) een vlot raadpleegbare, regionaal-dekkende, actuele website (met achterliggende databank) rond dagopvang-initiatieven in het Meetjesland (aangesloten en zelfstandige onthaalouders, mini-crèches, erkende en zelfstandige kinderdagverblijven, …) voor kinderen van 0 tot 3 jaar realiseren.
We mikken bij de uitrol van deze regionale website op een aanwezigheid van om te beginnen minstens 3/4 van de in het door Leader gedekte gebied van Meetjeslandse opvanginitiatieven.

De beschikbaarheid van deze online databank zal voor vele duizenden Meetjeslandse ouders een waardevolle ondersteuning vormen en hen heel praktisch helpen in hun vaak stresserende en lange zoektocht naar min of meer gewenste kinderopvang voor hun baby of peuter.

 

Kinderopvang behoort tot de basis-welzijnsvoorzieningen van een regio. Maar noch het aanbod, noch de vraag (wachtlijsten) is zeer overzichtelijk, gebundeld en maximaal fijnmazig gepresenteerd. Dit project wil alvast de aanbodzijde op een voor ouders heel toegankelijke en voldoende ontsloten wijze in kaart brengen en houden.

Zonder hier ver vooruit te lopen op uitvoering van het project zelf, zou de website zou verschillende modules kunnen bevatten. Daarbij wordt nu al gedacht aan:

 

  1. Informatiemodule: per dagopvanginitiatief gegevens over contactcoördinaten, capaciteit, onthaaluren, werking (voeding-verzorging-activiteiten, …), dagprijs, doelgroep, expertise, eerstvolgende beschikbare plaatsen, logo, foto's opvang-, speel en verzorgingsruimtes en evt. eigen directe link, uploadmogelijkheid voor documenten en extra publieke of afgeschermde webspace voor interne documenten, foto's, …
  2. Zoekmodule: eenvoudige en uitgebreide/gecombineerde mogelijkheden waarmee ouders informatie kunnen terugvinden over de verschillende Meetjeslandse opvanginitiatieven die aan hun zoekcriteria voldoen (bv. gemeente, soort opvang, leeftijd, kostprijs) en de beschikbare plaatsen en wachttijden op een bepaald moment kunnen raadplegen.
  3. Een contactmodule waarop ouders diverse opvanginitiatieven kunnen contacteren en kunnen aangeven volgens welk regulier, hetzij deeltijds of flexibel opvangplan men opvang zoekt.
  4. Een noodoproepmodule om ouders die tijdelijk en/of snel een opvangplaats zoeken (bvb. voor het volgen van een een opleiding of een interim-tewerkstelling) sneller te kunnen helpen.
  5. Een 'last-minute'-module waarbij de opvanginitiatieven zelf plots-vrijgekomen vol- of deeltijdse plaatsen of capaciteit meteen 'in de markt' kunnen zetten.

Pro memorie:

 

  • De website zal ook verwijzen naar andere lokale regionale infobronnen rond vakantieopvang voor andere leeftijdsgroepen  (www.toedoemeetjesland.be) en aanverwante thema's zoals opvoeding, opvoedingsondersteuning, welzijn, sociale kaart….
  • Uitbreiding van deze website kan op termijn ook voorzien worden naar andere doelgroepen (zieke kinderen, kinderen met een beperking, nachtopvang, …), evt. zelfs een aanmeldings- of inschrijvingsmodule voor de initiatieven die dat wensen enz.

 

Uitvoering

Streekplatform+ Meetjesland

Contactpersoon

Geert Van de Woestyne
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
09 373 46 54