Koester de Kempense Koolstof

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

152 426,90 euro

Promotor

agrobeheercentrum Ecokwadraat

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

Het project demonstreert de BRF-techniek, oftewel het oppervlakkig inwerken van houtsnippers afkomstig van houtkantenbeheer in landbouwbodems, aan de Kempense landbouwers om op een brongerichte manier de bodemvruchtbaarheid van de percelen voor de komende generaties te bestendigen. Daarbij worden landbouwers begeleid via educatieve, kennisuitwisselings- en demoactiviteiten om de achteruitgang van het koolstofgehalte van de landbouwbodems een halt toe te roepen. Dat heeft tegelijkertijd ook andere positieve maatschappelijke effecten op vlak van landschapsbeheer, biodiversiteit, waterbuffering en de strijd tegen de klimaatopwarming.

Doelstellingen

De operationele doelstellingen van het project zijn:

  • Landbouwers sensibiliseren over het belang van organisch materiaal in de bodem voor het bodemleven, de bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid en de vochtbergingscapaciteit
  • Landbouwers begeleiden en ondersteunen via kennisuitwisseling en demonstratie om technieken toe te passen die het organische koolstofgehalte in de bodem op een effectieve en duurzame manier verhogen en inpasbaar zijn in de landbouwbedrijfsvoering,
  • Innovatieve technieken introduceren die zowel bijdragen tot een optimaal organische stofgehalte in de bodem als leiden tot een meer kosteneffectief landschapsbeheer (valorisatie beheerresten) of een beter inzicht geven in het bodembeheer

Kennis opbouwen over het effect op de middellange termijn van het oppervlakkig inwerken van houtsnippers in landbouwbodems met zandige bodemtextuur Zo willen we bijdragen tot de volgende globale doelstellingen in de regio:

  • Op peil houden/verhogen van de bodemvruchtbaarheid (door verbeterde chemische en fysische eigenschappen van de bodem die een verbeterde opslag van nutriënten bevorderen)
  • Een lokale valorisatie van biomassareststromen uit landschapsbeheer via demonstratie van innovatieve technieken (toedienen fijnen houtige snippers);
  • Een hogere bodembiodiversiteit (door een verbeterd bodemvoedselweb);
  • Een verhoogde koolstofopslag in de bodem (klimaatbuffering);
  • Een verhoogde wateropslagcapaciteit (waterconservering).

Uitvoering

agrobeheercentrum Ecokwadraat

Contactpersoon

Leon Brabers
Diestsevest 40
3000 Leuven
0476 39 76 75