Koester de koolstof

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

152 794,22 euro

Promotor

agrobeheercentrum Eco2

Duurtijd

14/12/2015 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Het  project  demonstreert  innovatieve  technieken  om  op  een  brongerichte  manier  de erosieproblematiek aan te pakken en tegelijkertijd de bodemvruchtbaarheid van de percelen voor de komende  generaties te bestendigen. Daarbij worden landbouwers  begeleid  via kennisuitwisselings­ en demo-activiteiten om de achteruitgang van het koolstofgehalte van de landbouwbodems een halt toe  te  roepen.  Dat  heeft  tegelijkertijd  ook  andere  positieve  maatschappelijke   effecten  op  vlak biodiversiteit, waterbuffering en de strijd tegen de klimaatopwarming.

Doelstellingen

De operationele doelstellingen van het project zijn:

 • landbouwers sensibiliseren over het belang van organisch materiaal in de bodem voor het bodemleven, de  bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid, de vochtbergingscapaciteit en de erosiewerendheid,
 • landbouwers begeleiden en ondersteunen via kennisuitwisseling en demonstratie om technieken toe te  passen die het  organische koolstofgehalte  in de bodem  op een effectieve en duurzame manier verhogen en inpasbaar zijn in de landbouwbedrijfsvoering,
 • innovative technieken introduceren die zowel bijdragen tot een optimaal organische stofgehalte in de bodem als leiden tot een meer kosteneffectief  landschapsbeheer (valorisatie beheerresten) of een beter inzicht geven in het bodembeheer (bodemscan en koolstofsimulator C-slim).

Zo willen we bijdragen tot de volgende globale doelstellingen in de regio:

 • op peil houden/verhogen van de bodemvruchtbaarheid (door verbeterde chemische en fysische eigenschappen van de bodem die een verbeterde opslag van nutriënten bevorderen)
 • een brongerichte aanpak van erosiebestrijding door:
  o    een verbetering van de bodemstructuur {t.g.v. van het verhoogd koolstofgehalte) die de erosiegevoeligheid van de bodem vermindert,
  o    toepassen van fijne houtsnippers die tijdens erosiegevoelige perioden als mulchlaag kunnen fungeren en de impact van neerslag verminderen en
  o    de nuttige valorisatie van reststromen uit het beheer van kleine landschapselementen die erosiegevoelige flanken van percelen consolideren,wat een stimulans is voor een beter beheer ervan.
 • een lokale valorisatie van biomassareststromen uit landschapsbeheer via demonstratie van innovatieve technieken {toedienen fijnen houtige snippers);
 • een hogere bodembiodiversiteit (door een verbeterd bodemvoedselweb);
 • een verhoogde koolstofopslag in de bodem {klimaatbuffering);
 • een verhoogde wateropslagcapaciteit {waterconservering).

Uitvoering

agrobeheercentrum Eco2

Contactpersoon

Sven Oefrijn
Diestesevest 40
3000 Leuven
016 28 64 19

Locatie