Koolstofcirkels in Haspengouwse land- en tuinbouw

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

160 100,50 euro

Promotor

Agrobeheercentrum Ecokwadraat

Duurtijd

01/01/2019 - 30/06/2021

Maatregel

  • LEADER
  • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Met dit project willen we de positieve ervaringen uit het lopende project ‘Koester de Koolstof’ gebruiken om o.a. de actuele problemen rond afvalhout in andere sectoren in de regio proberen op te lossen. Dit kan door het hout van plantages en boomkwekerijen te versnipperen en in te werken in de bodem Ook willen we de toediening van houtsnippers demonstreren en opvolgen op akkerbouwpercelen met specifieke problemen (nat, verdicht, erosiegevoelig, ..). Verder gaan we voor een gebiedsgerichte aanpak en communicatie van het belang en de mogelijke acties rond bodemconservering, bodemkwaliteit, bodembiodiversiteit, bodemerosie, …). Tenslotte willen we ook aan tafel gaan zitten met de bevoegde overheidsdiensten rond afval -en mestwetgeving om bij te dragen tot een goed en praktisch bruikbaar wettelijk kader voor de toepassing van de techniek.

Doelstellingen

  • Stimuleren van een meer integrale gebiedsgerichte aanpak van bodemconservering (bodemkwaliteit + erosiebestrijding), waarbij BRF-techniek (als onderdeel van een bredere set maatregelen) ruimer wordt toegepast in specifieke regio’s. – Begeleiding en advisering van landbouwers en implementatie. 
  • Breed verspreiden van de bevindingen van dit én voorgaande bodemprojecten om zoveel mogelijk landbouwbedrijven te bereiken met de mogelijkheden voor en voordelen van een goede bodemconservering
  • Toepassing van houtsnippers uit landschapsbeheer als bodemverbeteraar op percelen met specifieke problemen (zeer nat, verdicht,…) – Aanleg nieuwe demopercelen 
  • Verbreden van de toepassing van houtsnippers als bodemverbeteraar naar andere sectoren: boomkwekerijen en fruitplantages - Aanleg nieuwe demopercelen
  • Analyse van verschillende hout(snipper)soorten ifv. hun toepassing als mogelijke bodemverbeteraar (en in vergelijking met andere toepassingen). Opstellen van een afwegingskader voor potentieel gebruik van houtsnippers naar gelang hun herkomst.
  • Bijdragen tot wettelijke kader ivm gebruik van BRF als bodemverbeteraar, in overleg met OVAM en VLM – mogelijkheden tot courante toepassingen, afval –en mestwetgeving

Uitvoering

Agrobeheercentrum Ecokwadraat

Contactpersoon

Brecht Lammens
Diestsevest 40
3000 Leuven
0472 23 31 53

Locatie