KOPLOPERS ARO

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Locatie

Ravels

Projectgegevens

Projectkost

167 608,41 euro

Promotor

RURANT

Duurtijd

01/10/2017 - 01/04/2020

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Diversificatie van landbouwactiviteiten

Situering

KOLOPERS ARO beoogt de oprichting en ondersteuning van een koploperbeweging van land- en tuinbouwers in de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (verder afgekort als ARO), als belangrijke katalysator om te komen tot het verbreden van de economische basis van en het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de beroepslandbouw in de regio. Dit gebeurt door in te zetten op drie sporen: 

  • Oprichting en ondersteuning van een koplopersgroep, een netwerk van trekkers van waaruit nieuwe initiatieven geïnitieerd worden die bijdragen aan de globale doelstellingen. Hiertoe worden verschillende initiatieven genomen: een wervende communicatie, infomomenten en bilaterale gesprekken. Nadien wordt deze groep verder ondersteund door de bijeenkomsten te faciliteren, de groep inhoudelijk te inspireren en het aanreiken van geschikte werkvormen, tools en financieringsmogelijkheden. 
  • Effectieve realisaties, eerste quick-win projecten die bijdragen aan de globale doelstellingen. Het aantal projecten is niet beperkt, maar binnen dit project wordt voorzien in de financiering van 5 eerste projecten, zodat er meteen ook uitvoering kan gegeven worden. 
  • Individuele bedrijfseconomische begeleiding land- en tuinbouwers adhv zowel een eerstelijnsadviesfunctie als een bedrijfseconomische doorrekening van nieuwe beoogde bedrijfsontwikkelingen. Op deze manier krijgen bedrijfsleiders inzicht in de economische haalbaarheid en stijgen de slaagkansen.

Doelstellingen

  • Het verbreden van de economische basis van de beroepslandbouw in het gebied op verschillende vlakken (korte verkoopketens, logiesmogelijkheden, duurzaamheidsprojecten, …) en het behouden in het gebied van een groter deel van de toegevoegde waarde via de conceptie en uitvoering van concrete projecten 
  • Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor beroepslandbouw en het versterken van de integratie van de beroepslandbouw met recreatie en toerisme, natuur, .. via de conceptie en uitvoering van concrete projecten
  • Een koplopersgroep, een netwerk van voorlopers van waaruit nieuwe initiatieven geïnitieerd worden die bijdragen aan de globale doelstellingen
  • Uitvoering van een eerste quick-win projecten
  • Individuele bedrijfseconomische begeleiding van land- en tuinbouwers

Uitvoering

RURANT

Contactpersoon

Wim Poelmans
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
014 85 27 07

Locatie