Korte keten Meetjesland

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

163 125,00 euro

Promotor

Natuurpunt en Partners Meetjesland

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Vijf promotoren willen de korte ketenproductie en - consumptie stimuleren, ideeën erover bij verschillende doelgroepen verspreiden, doelgroepen in oplossingen laten participeren, de band consument-producent versterken en de producent eerlijk vergoeden. De innovatie in het project ligt in de samenwerking van de actoren en de methodieken (living lab). Vooreerst willen we het begrip korte keten definiëren en het functioneren ervan verkennen. Daarna informeren en sensibiliseren we met moderne technologie en klassieke ingrediënten. Living labs in minimaal drie gemeenten geven de participatiefase vorm. Pilots volgen dit op. De uiteindelijke bedoeling is de relatie producent-consument te versterken.

 

Doelstellingen

Wij vragen subsidie voor 1 VTE die het project in de verschillende doelgroepen zal uitvoeren vanuit de specificiteit van de organisatie waarin die deeltijds werkzaam zal zijn. Iedere promotor zal dus beschikken over 1/5 van het personeelsbudget. De werkingskosten zullen moeten toelaten de verschillende activiteiten uit te voeren en zullen in de loop van het project worden gebruikt om: 

  • het digitaal platform vorm te geven waarin de verschillende living labs met mekaar kunnen communiceren en de oplossingen kunnen becommentariëren en aanvullen. 
  • met een afzonderlijk budget in samenwerking met een externe begeleider (UGent) mensen te vormen die de verschillende labs kunnen begeleiden. 
  • de administratie en boekhouding van het project extern te laten gebeuren 
  • activiteiten en evenementen te organiseren zoals beschreven in het projectvoorstel, onderzoek en publicaties betreffen de rest van de werkingskosten.

Uitvoering

Natuurpunt en Partners Meetjesland

Contactpersoon

Koen Martens
K. Astridplein 1
9900 Eeklo
09 377 93 00

Locatie