Korte keten voor grootkeukens

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Kruishoutem

Projectgegevens

Projectkost

113 864,55 euro

Promotor

PCG vzw

Duurtijd

01/07/2015 - 31/12/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland

Situering

 

De korte keten in de landbouw is een afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent en de consument. Daardoor blijven zij verbonden met hun directe regio en diens sociale, culturele, ecologische en economische eigenschappen. De korte keten is een belangrijke invulling van lokale voedselsystemen. De korte keten is zeer divers en bestaat uit een verscheiden verzameling van bedrijven en initiatieven.

Voor de gewone consumenten zijn al volgende kanalen mogelijk binnen de korte keten: hoevewinkel, boerenmarkten, automaten, zelfoogst en zelfpluktuinen, CSA – Comunity Supported Agriculture, groenteabonnementen / vleespakketten, voedselteams, … Deze initiatieven zijn echter gericht op consumenten en niet op grotere verbruikers zoals grootkeukens van bijvoorbeeld scholen, OCMW's, creches, woon- en zorgcentra, bedrijfsrestaurants, … In dit project wordt er subsidie aangevraagd om een systeem uit te bouwen voor het vermarkten van groenten en fruit voor grotere verbruikers via korte keten. Hiervoor is het ook belangrijk om de koks bewust te maken van het belang, het voordeel en de meerwaarde van werken met regionale seizoensproducten. Enerzijds zodat telers vlot aan hun vraag kunnen voldoen, anderzijds om aan de voordeligste prijzen groenten en/of fruit te kunnen leveren.

Dit project zorgt voor een bevordering van de organisatie van de voedselketen. Door deze innovatieve manier van afzetten van groenten en fruit naar grootkeukens wordt het concurrentievermogen van de landbouw versterkt en wordt er ook aandacht besteed aan het milieu door de voedselkilometers te beperken.

EROV heeft een project "Smaakbeleving als hefboom van marktinnovatie" lopen waarin onder andere het gebruik van streekproducten in de grootkeukens van woorzorgcentra gestimuleerd wordt. Hun ervaringen zullen wij zeker meenemen in dit project, maar dan meer specifiek voor groenten (in plaats van streekproducten) en voor allerlei grootkeukens (niet specifiek woonzorgcentra). Zij ondervonden veel enthousiasme bij de koks en de landbouwers om deel te nemen aan het project. Ze ondervonden echter ook enkele pijnpunten waar wij in dit project extra aandacht aan zullen besteden. Er is nood aan een goede organisatie van de distributie van de lokale producten, de grootkeukens willen liever zo weinig mogelijk leveranciers over de vloer. De traceability van de producten blijkt heel belangrijk alsook de garantie dat het product geleverd kan worden. Daarbovenop moet ook rekening gehouden worden met de kostprijs.

De voordelen voor de land- en tuinbouwer zijn: een eerlijke prijs voor producent en verbruiker, meer zekerheid over afzet en inkomen door spreiding bedrijfsinkomen over verschillende kanalen, kansen voor kleinschalige en gemengde bedrijven, kansen voor bedrijven in/nabij verstedelijkt gebied, transparant systeem, verbetering imago door transparant systeem, producent krijgt waardering voor zijn werk (beroepstrots), de producent kan meer sociale contacten onderhouden in zijn werk.

De voordelen voor de verbruiker zijn: vers en kwaliteitsvol voedsel, dicht bij huis, ecologisch duurzamer (dierenwelzijn, bestrijdingsmiddelen, biodiversiteit,…), minder transport, beperken van voedselkilometers, minder verpakkingsafval, beperking van energieverbruik (vervoer verwarming, bewaring, verpakking,...),de consument herontdekt de landbouw, koken met seizoensgebonden groenten en fruit waardoor ook betere smaak en prijs.

Doelstellingen

De bedoeling is om een initiatief/platform op te richten waarbij grootverbruikers zoals grootkeukens via korte keten lokale  seizoensgroenten en -fruit kunnen aankopen. Dit zorgt voor een eerlijke prijs voor producent en verbruiker en meer zekerheid over de afzet en het inkomen van de landbouwer (armoede bestrijding). Door het beperken van de voedselkilometers en verpakking en door een betere georganiseerde afzet wordt ook bijgedragen aan een ecologischere en duurzamere voedselketen. Verder is het ook de bedoeling koks via voorlichting en een folder te sensibiliseren over het belang en voordeel van koken met regionale seizoensproducten. Ook de eindverbruikers (klanten van grootkeukens) zullen bewust gemaakt worden van hun ecologische voetafdruk en de meerwaarde van gerechten met regionale seizoensgroenten.

Uitvoering

PCG vzw

Contactpersoon

Van Steenkiste Jana
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09 381 86 86

Locatie