Krachtboer

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

14 854,80 euro

Promotor

Westanglia vzw

Duurtijd

01/07/2015 - 31/10/2016

Maatregel

  • LEADER
  • Kennisoverdracht en innovatie

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

De tijd dat landbouw de primaire tak van de economie was, ligt ver achter ons. Weinig sectoren maakten de laatste honderd jaar zo’n drastische veranderingen door als de landbouw. Vanuit de noodzaak om iedereen te voeden werden kleine gemengde landbouwbedrijven omgevormd naar industriële landbouwbedrijven die zwaar afhankelijk zijn van olie, chemische bemesting en bestrijdingsmiddelen. Maar de noodzaak is verschoven en ligt op dit moment niet enkel op véél produceren. We kampen op dit moment ook met andere uitdagingen, die grotendeels van ecologische aard zijn. Bovendien stijgt de vraag naar natuurlijk geproduceerd voedsel waarbij kwaliteit en verscheidenheid hoog in het vaandel worden gedragen door de consument. De vraag van de bewuste (stedelijke?) consument overstijgt op dit moment zelfs het aanbod. Een goed moment dus om met boeren en burgers samen het landbouwsysteem te herbekijken. 

De laatste jaren groeide de interesse in duurzame landbouw, alternatieve en ecologische productie-manieren en nicheteelten. Mede door het groter ecologisch  bewustzijn van de consument, maar ook door het gebruik van lokale en bijzondere (landbouw)producten in de gastronomie. Chefs promoten lokale landbouwproducten en doen de vraag naar specifieke variëteiten boomen. Een voorloper in deze beweging was – en is nog steeds – chef Kobe Desramaults. Kobe werkt al jaren met streekgebonden producten en vindt het essentieel dat deze op een duurzame manier worden geteeld. Hij profileert zich bovendien al jaren als woordvoerder van deze beweging in binnen- en buitenland.

Kobe kreeg het idee om de landbouwsector in West-Vlaanderen (en bij uitbreiding de Franse Westhoek) kennis te laten maken met een waardig alternatief voor de industriële manier van boeren. Hij wil aantonen dat nicheteelten en duurzaam produceren niet te reduceren vallen tot een verhaal  van geitenwollensokken en wereldverbeteraars, maar werkelijk een waardig – en bovendien rendabel -alternatief kunnen bieden voor het huidige landbouwsysteem.

Daarom staat er een tweedaags symposium in de stijgers waar lezingen, good practices en vorming worden aangeboden aan de sector. Het symposium kreeg de naam KRACHTBOER mee, naar analogie met het jaarlijkse food-festival KRACHTVOER van copromotor Alle Dagen Honger. De naam duidt het opzet van het festival aan: een positieve connotatie creëren rond het boerenvak. Het symposium wordt uitgewerkt in nauwe samenspraak met partners als de Provincie West-Vlaanderen/Inagro.

KRACHTBOER bestaat enerzijds uit een symposium voor professionals uit de landbouwsector: de boeren zelf en anderzijds uit een breed publieksevent dat landbouw dichter bij de consument brengt op een toegankelijke manier. 

Vanaf september 2015 wordt er van start gegaan met een voortraject: vanaf dat moment worden er maandelijks ronde-tafels georganiseerd waar het team van In de Wulf, chefs, beleids- en opiniemakers, wetenschappers, journalisten en landbouwers in debat gaan. Deze debatten worden naar het grote publiek gecommuniceerd in de vorm van korte documentaires. Deze worden ingezet als teasers voor het symposium door verspreiding via sociale media en de KRACHTBOER-website.

Eén van de activiteiten die worden uitgewerkt voor dit publieksevent is de combinatie van gastronomie en streekproducten. De chefs van het team van In de Wulf worden gekoppeld aan een landbouwer uit de regio. Op deze manier maken de chefs kennis met de dagdagelijkse realiteit van de landbouwer en leert de landbouwer de wensen van de chefs kennen en ziet hij zijn product omgetoverd worden tot een gerecht.

De uiteindelijke gerechten worden  aangeboden aan het grote publiek. Dit tegen heel toegankelijke prijzen en telkens gekoppeld aan de streekproducent zelf.  Dit gebeurt in een ontspannen sfeer van een foodmarkt.

Naast het eetgedeelte, zal er ook aandacht zijn voor levend erfgoed, educatie en het promoten van een aantal organisaties die duurzame landbouw, natuurwerking, streektoerisme in hun werking hoog in het vaandel dragen. Ook cultuur ontbreekt niet: muziek zal een belangrijk deel van de sfeer van het publieksevent bepalen en de toegankelijkheid nog verhogen. Verder plannen we ook een aantal vertoningen van films en documentaires die de filosofie van het evenement helpen uitdragen.

KRACHTBOER is een evenement van verschillende snelheden en doelstellingen. Tijdens de publieksmomenten (zaterdagavond en zondag) willen we expliciet een (jong) publiek te bereiken dat weinig tot niet in contact komt met gastronomie en duurzame producten. Tijdens het symposium voor professionals willen we dieper ingaan met mensen uit de sector over de vragen waarmee landbouwers op dit moment geconfronteerd worden via lezingen, debatten en getuigenissen.

Doelstellingen

  • De landbouwsector ten minste aantonen dat er alternatieven zijn voor industriële en traditionele landbouw. Dat dit een rendabel verhaal is en niet (enkel) een idealistisch verhaal. 
  • Omschakeling stimuleren bij traditionele boeren en bekkijken hoe ze daar in kunnen worden ondersteund. 
  • Netwerk oprichten tussen landbouwers en toelevering mogelijkheden ( horeca,  buurtwinkels, …). Symposium is de mogelijke aanzet. 
  • Netwerking tussen beleid, instellingen, landbouw en publiek.
  • De Westhoek als duurzaam en ecologisch landbouwgebied met zijn eigenheid in de verf zetten.

Uitvoering

Westanglia vzw

Contactpersoon

Steven Reynaert
Oestenstraat 6
8950 Heuvelland
057 42 21 81

Locatie