KUNST OP HET HOF Merksplas, Zondereigen

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2007

Provincie

Antwerpen

Locatie

Merksplas

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

43.838 euro

Promotor

KVLV, vrouwen met vaart vzw

Situering

Kunst op het Hof is een kunst- en plattelandsroute en een plattelandsevenement met een cultuur-historische inslag. De deelnemers krijgen het landschap, het landelijke erfgoed en diverse kunstvormen in een harmonische en originele setting aangeboden. KVLV schrijft hiervoor een specifieke route van ongeveer 30 km uit langs een twaalftal sites (landschappelijk waardevolle hoeves of karakteristieke plattelandsgebouwen) en langs landschappelijk waardevolle elementen en verbindt deze met kunst. Diverse kunstvormen van een hoog artistiek niveau (geen amateurs!) vinden in deze sites een origineel decor. Kunst wordt op deze wijze toegankelijker, dicht bij de mensen gebracht en verbonden met het plattelandsleven. Voor de samenstelling van het kunstgedeelte wordt een stafmedewerker aangesteld. Er zal met een thema of rode draad worden gewerkt doorheen de selectie van de verschillende kunstvormen. KVLV koos voor het thema ‘voedsel’. Tevens leren de mensen het landschap lezen en het verhaal achter dit landschap ontdekken. Hiervoor wordt een specifieke brochure aangemaakt door een geograaf, tevens adviseur plattelandsontwikkeling. Kunst op het hof loopt van 11 tot en met 13 juli 2008. Op 10 juli vindt de academische opening plaats met ondermeer een lezing over de streek door de auteur van de brochure.

Contactpersoon

Caroline Audoor
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal-Leuven