Kwaliteitsimpuls van tuin tot erf naar landschap

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

57 184,20 euro

Promotor

Regionaal Landschap de Voorkempen

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Plaatselijke Groep

PG MarkAante Kempen+

Situering

In de Noorderkempen zijn erven in de open ruimte beeldbepalend. Landbouwers, maar ook particulieren worden geconfronteerd met heel wat verplichtingen inzake inrichting van het erf. De opmaak van een toolbox ‘erf en wet’ bundelt de wetgeving van 4 gemeenten in een handig overzicht voor de eigenaar. De opgebouwde kennis wordt omgezet in de praktijk door de opmaak van 16 landschapsplannen  voor  boerderijen met en zonder landbouwfunctie. Deze plannen worden omgetoverd tot inspirerende kijkerven. Via workshops en een  inspiratiemoment worden alle actoren die betrokken zijn bij het ontwerp, aanleg en onderhoud van erven gecoacht  om op de juiste manier zorg te dragen aan een kwaliteitsvolle open ruimte.

Doelstellingen

Strategische doelstelling:

Aanbieden van een ruimtelijk kader en concrete realisaties voor de ontwikkeling van de lokale plattelandseconomie, met als doel ruimtelijke kwaliteitswinst op vlak van ruimtegebruik, natuur, landschapsbeleving en cultuurhistorie in de Noorderkempen te verbeteren.

Operationele doelstellingen

  • Uitwerken gebiedsgericht beleid voor de groene – en blauwe componenten (beplanting en water) van erf en omliggende landschap met als doel deze ruimtelijk en stedebouwkundig te vertalen in een toolbox

  • Aantonen van de meerwaarde en het belang van een kwaliteitsvolle open ruimte aan de open ruimtegebruikers door het realiseren van kijkerven, workshops,inspiratiemoment, …

  • Bereiken van nieuwe doelgroepen door sensibilisatie en coaching

  • Garanderen van een kwaliteitsvolle besteding van overheidsmiddelen voor natuur en landschap door het opzetten van een systeem voor regulier onderhoud van natuur- en landschapselementen

Uitvoering

Regionaal Landschap de Voorkempen

Contactpersoon

Ines Van Limbergen
Schildesteenweg 99
2520 Ranst - Oelegem
03 312 87 15

Locatie