Kyoto in het Pajottenland

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2010

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Pajottenland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

498.473 euro

Promotor

vzw Opbouwwerk Pajottenland

Duurtijd

01/04/2009 – 31/12/2011

Situering

Via dit project is het de bedoeling om het Pajottenland te laten uitgroeien tot een speerpuntregio in het kader van een drastische vermindering van de kwetsbaarheid van deze streek ten aanzien van de dreigende energie- en ecologische schok. Via de ontwikkeling van lokaal beleid en lokale initiatieven voor de ontwikkeling van windenergie, biomassa en zonne-energie is het mogelijk de ontwikkeling en welvaart van deze streek op een duurzame manier te behouden en verder te versterken. Tegelijkertijd wil het project ook een aantal (gemeentelijke) afvalstromen drastisch terugdringen door ze aan te wenden als grondstof voor de productie van duurzame energie.

Contactpersoon

Bruno Moens
Lindeveldweg 16
1750 Lennik
02/3064562