Land- en tuinbouweducatie Kruishoutem

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

47 500,00 euro

Promotor

Gemeente Kruishoutem - Bart Ravelingien

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Vlaamse Ardennen

Situering

Aanbieden van een aantrekkelijk pakket waarin de land- en tuinbouwbedrijven van Kruishoutem in al hun aspecten worden ontsloten voor een breed publiek: schoolgaande jeugd, verenigingen, families, toeristen,…

Doelstellingen

De diversiteit van de moderne land- en tuinbouw tonen aan een divers publiek. Dit pakket moet gericht zijn op participatie, kennisdeling, draagvlak,…

Dit aanbod is complementair aan het reeds bestaande aanbod aan land- en tuinbouweducatie (bedrijfsbezoeken) binnen de gemeente Kruishoutem. De doelstellingen van dit project bestaan erin het aanbod verder uit te breiden, beter te voorzien van educatief materiaal,  structureel te coördineren, randactiviteiten te ontwikkelen en te voorzien in voldoende (promotionele) ondersteuning. Hierdoor kan een aantrekkelijke totaaloplossing aangeboden worden op maat van de verschillende doelgroepen:  schoolgaande jeugd, verenigingen, families, toeristen,

Afgeleide doelstellingen:

 • draagvlak en begrip voor het land- en tuinbouwbeleid en de sector.
 • economisch, ecologisch en sociaal duurzaam karakter van de landbouwbedrijven.

 • beleving van land- en tuinbouw, link met de natuur.

 • De sector profileren al aantrekkelijke tewerkstellingspool.

 • Kruishoutemnaren kennis laten maken met de eigen land- en tuinbouwsector.

 • Toeristisch troeven van Kruishoutem uitspelen en combineren met landbouweducatie.

De verschillende doelgroepen zullen op de volgende manier worden benaderd:

 • Algemene promotie (met vermelding doelgroepgerichte werking): website ‘Land- en tuinbouweducatie Kruishoutem’ / verspreiding folders & flyers / gemeentelijke infokanalen (website / nieuwsbrief / gemeentelijk infoblad) / diverse kanalen van de betrokken partners.
 • Doelgroepgerichte benadering:  

 • scholen: mailing naar Oost- en West-Vlaamse lagere scholen, contact via de koepels van de verschillende onderwijsnetten.

 • Kruishoutemnaren: gemeentelijke infokanalen. Ook de jaarlijkse boerenmarkt is een uitstekend kanaal om deze doelgroep te bereiken.

 • Verenigingen / families: promotie via ledenbladen, regionale en/of nationale overkoepende koepels (bvb. KVLV, Pasar …. ).

 • Toeristen: promotie via Toerisme Vlaamse Ardennen (te overleggen) 

Uitvoering

Gemeente Kruishoutem - Bart Ravelingien

Contactpersoon

Bart Ravelingien
Markt 1
9770 Kruishoutem
09 333 71 86

Locatie