Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

106 747,60 euro

Promotor

Vzw Poperinge Ten Bunderen

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Kennisoverdracht en innovatie

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Vzw Poperinge Ten Bunderen, uitbater en eigenaar van de praktijk- en proefhoeve ‘De Schipvaarthoeve’ , de vzw De Westerbie, vzw De Westerbie, de grootste imkersvereniging van de Westhoek en afdeling gewasbescherming en geïntegreerde bestrijding van Inagro vzw slaan de handen in elkaar om samen te werken aan een verhaal waarbij landbouw, milieu en de bij centraal staan. Via gerichte investeringen als de bouw van een aangepaste, educatieve bijenhal; de aanleg van een spoelplaats voor spuittoestellen en een biofilter voor de verwerking van restwater van het spuittoestel  willen de partners fysiek inzetten op duurzaamheid. Om dit alles te communiceren en een zo breed mogelijk publiek te bereiken wordt de site van de Schipvaarthoeve en AVOWEST (waarvan vzw Poperinge Ten Bunderen eigenaar is), tevens ook de thuisbasis van de Westerbie als locatie naar voor geschoven. Op die locatie wordt hard ingezet op communicatie rond duurzame landbouw en het educatieve verhaal rond de honingbij in relatie tot de land- en tuinbouw via studieavonden, demo’s, infoborden, delen van expertise, workshops, … De doelgroep zijn zowel land- en tuinbouwers, als Imkers, jongeren en de schoolgaande jeugd alsook de gewone man uit de Westhoek.

Doelstellingen

  • Land- en tuinbouwers uit de Westhoek attent maken om bewust om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen en met resten van die gewasberschermingsmiddelen. Op een drukbezochte site als de Schipvaarthoeve/Avowest kunnen heel gemakkelijk via demonstraties en studievergaderingen sensibliserende acties gevoerd worden.
  • Burgers, land- en tuinbouwers, schoolgaande jeugd, jongeren en imkers dichter bij elkaar brengen en elkaars wereld leren respecteren en begrijpen.

  • De bij wat dichter bij ‘de mens’ brengen als een nuttig en noodzakelijke insect.

  • Expertise opbouwen op gebied van omgang met  gewasbescherming in relatie tot het milieu.

  • Expertise opbouwen op gebied van technieken voor de biologische verwerking van restvloeistoffen van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Uitvoering

Vzw Poperinge Ten Bunderen

Contactpersoon

Marc Coene
Boeschepestraat 44
8970 Poperinge
057 34 65 59

Locatie