landbouw anders beleven

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

53 010,43 euro

Promotor

Gemeente Heers

Duurtijd

14/12/2015 - 31/07/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

De bestaande klaprozenroute wordt verfraaid met elementen gelinkt aan landbouw in al haar aspecten. lnfoborden, educatieve elementen (vele specifiek gericht op een jeugdig doelpubliek) en de nog aan te leggen educatieve plekken zullen de relatie natuur, ecologie en landbouw accentueren. Met aanpalende eigenaars worden overeenkomsten opgesteld om hun perceel of deel te integreren in de route. Alle info over de verwevenheid landbouw-ecologie-natuur wordt gebundeld in een brochure die ter beschikking ligt bij de hoeves langs het traject. Er wordt nauw samengewerkt met kruidendame D. Houbrechts, de lokale imker, de Nationale Boomgaardenstichting en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Doelstellingen

Het realiseren van een permanente route en het opluisteren ervan middels educatieve elementen waarbij aandacht wordt geschonken aan de verwevenheid van landbouw, natuur, ecologie in al haar aspecten. Er zal gewerkt worden rond 3 thema's: akkerbouw, fruit, kruiden. Het versterken van het toerisme.  Het verwezenlijken van een aantrekkelijk educatief luik waardoor kinderen en scholen aangetrokken worden.

Uitvoering

Gemeente Heers

Contactpersoon

Jan Leus en Sonia Houbar
Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers
012 74 69 82

Locatie