Landbouwfietsroute

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

92 925,75 euro

Promotor

Gemeente Neerpelt

Duurtijd

01/08/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

De bestaande landbouwfietsroute wordt opgewaardeerd en bijkomend zal deze uitgebreid worden met 2 kinderlandbouwfietsroutes. Deze routes zijn zowel educatief, verkennend en belevend. Zo versterken we de kwaliteit, de betekenis en vitaliteit van het platteland. Aangezien het gaat om een nieuwe landbouwfietsroute en 2 bijkomende kinderlandbouwfietsroutes kunnen we niet enkel de plaatselijke bevolking overtuigen om de trajecten af te fietsen, maar kunnen we ver over de grenzen heen fietsers aantrekken om in Neerpelt te komen fietsen en het platteland en de huidige landbouw laten proeven. Eveneens betrekken we de plaatselijk landbouwbedrijven in deze route, zodat de fietser een educatief, verkennend en belevingsvol over landbouw kan ervaren. De routes zijn bewegwijzerd, wordt digitaal uitgerust (gemeentelijke App & info) + voorzien van talrijke belevingselementen. Er zijn 2 uitgeruste parkings als vertrekpunt van de routes.. Voor het plaatsen van de borden dienen we nog een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, de panelen dienen nog ontwikkeld te worden in samenwerking van KANL.

Doelstellingen

De doelstelling van het project is om de bestaande landbouwfietsroute op te waarderen en bijkomend 2 kleine landbouwfietsroutes voor kinderen te realiseren. Dit zodat de fietser, volwassen of kind, niet alleen educatief wordt geprikkeld langsheen het traject maar ook meer kan beleven. De Doelstelling is dat de landbouw binnen onze gemeente meer in de kijker wordt gezet en dat de routes intensiever worden gebruikt. De landbouwfietsroutes voor volwassenen en kinderen, zijn volledig gesitueerd op Neerpelts grondgebied en zijn over verschillende deelkernen verspreid. Er zullen verschillende lussen uitgewerkt worden over verschillende afstanden: de grotere route van 42 km maar verder ook de twee kleinere routes van respectievelijk 12.5 km ten noorden van het kanaal Bocholt-Herentals en 13.5 km ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals die afzonderlijk kunnen verkend worden. Met de routes wordt de landbouw tot de burger en de burger tot de hedendaagse landbouw gebracht.

Uitvoering

Gemeente Neerpelt

Contactpersoon

Sabine Leona Thys
Kerkplein 1
3910 Neerpelt
011 80 97 40

Locatie