Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Limburg

Locatie

Leuven

Projectgegevens

Projectkost

186 600,00 euro

Promotor

Agrobeheercentrum Ecokwadraat

Duurtijd

02/07/2018 - 30/06/2020

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Proefprojecten
  • Klimaat (duurzame energie en klimaatadaptatie)

Situering

Geïntegreerde aanpak van het agrarisch landschapsbeheer in Haspengouw en Voeren. Het landschapsbeheer in Haspengouw en Voeren loopt niet altijd even vlot. Er zijn heel wat subsidie instrumenten voorhanden maar in veel gevallen is er geen gepast instrument voor goed beheer voorhanden. Met dit project willen we oplossingen zoeken voor het beheer van deze agrarisch en landschappelijk waardevolle elementen die buiten de huidige gangbare regelingen vallen. Waar mogelijk wordt er gewerkt met landbouwers of landbouwercollectieven als uitvoerders.

Doelstellingen

Door de integrale aanpak van dit project wordt er over de grenzen van beleidsdomeinen en sectoren heen gezocht naar synergiën: tussen landbouw, natuur en erfgoed, tussen landbouw en landschap, tussen landbouw en economie,… Die integratie is niet alleen een belangrijke voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling van het platteland. Dit project zal er ook voor zorgen dat inspanningen gebundeld worden en bestaande middelen efficiënter ingezet worden. Ook de gebiedsgerichte aanpak is binnen dit project een manier om voor specifieke problemen met alle betrokken actoren en via maatwerk tot oplossingen te komen.

Binnen het project beogen we op 2 verschillende manier land(schaps)bouwers te ondersteunen en uitvoering te geven aan het beheer van het typische Zuid-Limburgse landschap. Daarin streven we naar meervoudig of multifunctioneel landschapsbeheer: landbouweconomisch, natuurontwikkeling en erfgoedbehoud met als doel een goed uitgevoerd, correct vergoed en breed gedragen landschapsbeheer te bekomen:

Projectmatig collectief beheer via bestaande subsidiekanalen van Vlaanderen, Provincie, gemeente o Landschapsbeheer d.m.v. het activeren van bestaande instrumenten in de huidige gangbare subsidiekanalen o Case geïntegreerd natuurbeheerplan in agrarisch gebied:

  • De Voerstreek 
  • De Cirkel in Borgloon 
  • Holle wegen in Tongeren-Bilzen

Alternatieve publieke financiering:

Uittesten en uitwerken van de mogelijkheden rond alternatieve publieke financiering. Uitwerken van scenario’s waarin de financiering (al dan niet gedeeltelijk) kan gebeuren door de publieke gebruikers van het landschap: landschapsfondsen, streekfonds, landschapsveilig, financiering vanuit de toeristische sector.

Uitvoering

Agrobeheercentrum Ecokwadraat

Contactpersoon

Brecht Lammens
Diestsevest 40
3000 Leuven
0472 23 31 53

Locatie