LEADER +-projecten (‘00-‘06) (101 resultaten)

Filter projecten
Naam project Assen Thema Jaar Provincie Locatie
Bepaling van het voorkomen van leverbot (Fasciola hepatica) a.d.h.v. onderzoek van levers van slachtrunderen en de correlatie met de serologische en coprologische analysesis) As 4 Landbouw 2006 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Ontvangstruimte op het Groot Hof Mariemont As 4 Recreatie en Toerisme 2006 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Agrarische verbreding via tewerkstelling – Agrarisch landschapsbeheer As 4 Landbouw 2006 Vlaams-Brabant Pajottenland
Smeden in’t Smisje, een verleden met toekomst As 4 Cultuur 2006 Limburg Midden-Maasland
Taal in het park As 4 Cultuur 2006 Limburg Midden-Maasland
Lieux de mémoire As 4 Streekidentiteit 2006 Limburg Midden-Maasland
Project “Herinrichting van de vroegere graanopslagplaatsen rondom Windmolen "De Hoop" als galerij-, verblijfs- en ontvangstruimte" As 4 Recreatie en Toerisme 2006 Limburg Midden-Maasland
Fluisterende boten van het Maasland As 4 Recreatie en Toerisme 2006 Limburg Midden-Maasland
Onderhoud trage wegen As 4 Recreatie en Toerisme 2006 Vlaams-Brabant Pajottenland
Hergebruik kaaswei als voeding As 4 Milieu en natuur 2006 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Plattelands-servicewinkels en vermarkting hoeveproducten As 4 Voeding 2006 Vlaams-Brabant Pajottenland
Pajottenland puur! As 4 Streekidentiteit 2006 Vlaams-Brabant Pajottenland
Educatief melkveebedrijf St. Jozefhoeve As 4 Educatie 2006 Antwerpen Antwerpse Kempen
Rustplaats'het binnenhof' As 4 Recreatie en Toerisme 2006 Antwerpen Antwerpse Kempen
Dorp in de kijker As 4 Recreatie en Toerisme 2006 Antwerpen Antwerpse Kempen
Pluimveedagen-2006: Film intensieve veehouderij As 4 Educatie 2006 Antwerpen Antwerpen
Krefelhoftochten As 4 Recreatie en Toerisme 2006 Antwerpen Antwerpse Kempen
PromEURegion: Ontdekken, proeven en genieten van het platteland in Europa As 4 Samenwerking 2006 Antwerpen Antwerpse Kempen
Sterk met Melk: een gezamenlijk proces voor verschillende gebieden As 4 Samenwerking 2006 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Regional branding: van de regio een merk maken As 4 Samenwerking 2006 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Landelijke Folklore As 4 Cultuur 2005 Antwerpen Antwerpse Kempen
Houdbaarheid van hoeveproducten: ontwikkeling, validatie en toepassing van een vereenvoudigde methodologie As 4 Voeding 2005 Antwerpen Antwerpse Kempen
Zonneboiler met naverbranding via stookolie of gas As 4 Energie 2005 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Zonneverwarmingssysteem bij het verwarmen van serres As 4 Energie 2005 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Naar een beheersplan voor de standganzen aan de Oostkust As 4 Milieu en natuur 2005 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Educatieve uitbouw Hof Dhaezenburg As 4 Educatie 2005 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
De puntjes op de IJshoeve As 4 Voeding 2005 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Personaliseren en promotie van kazen As 4 Voeding 2005 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Samenwerking biolandbouwers uit de regio Brugs Ommeland As 4 Landbouw 2005 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Duurzame landbouwbedrijfsvoering in het Meetjesland As 4 Landbouw 2005 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Meetjeslandse kwaliteitsfriet As 4 Voeding 2005 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Faunatuurlijke erven! As 4 Milieu en natuur 2005 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Beelden op het platte land As 4 Cultuur 2005 Limburg Midden-Maasland
Herinrichting dorpskern Aldeneik As 4 Leefbaarheid 2005 Limburg Midden-Maasland
Project “Opwaardering Tivoli” As 4 Leefbaarheid 2005 Limburg Midden-Maasland
Een website over en voor het Pajottenland As 4 Streekidentiteit 2005 Vlaams-Brabant Pajottenland
Artselingen en PajoSa As 4 Cultuur 2005 Vlaams-Brabant Pajottenland
Machine-ring As 4 Landbouw 2005 Vlaams-Brabant Pajottenland
SCHAAP+ As 4 Recreatie en Toerisme 2005 Antwerpen Antwerpse Kempen
AGRO+ As 4 Educatie 2005 Antwerpen Antwerpse Kempen
Innoverend Ondernemen As 4 Educatie 2005 Antwerpen Antwerpse Kempen
Cultuur in de schuur As 4 Cultuur 2005 Antwerpen Antwerpse Kempen
Opendeurdag Baliehof 14 augustus 2005 As 4 Educatie 2005 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Kukeleku – Knorknor As 4 Educatie 2004 Antwerpen Antwerpse Kempen
Plattelandseducatie Kempen As 4 Educatie 2004 Antwerpen Antwerpse Kempen
Ruiterpad Kasterlee As 4 Recreatie en Toerisme 2004 Antwerpen Antwerpse Kempen
Educatieve uitbouw Hof ter Calvekete As 4 Educatie 2004 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Schurftmeldingssysteem in de fruitteelt As 4 Landbouw 2004 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Ondersteuning en strategie bij de benadering van het nieuw marktsegment exclusief en smaakvol "poldervarkens"-vlees As 4 Voeding 2004 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
De Pajottenkrant As 4 Streekidentiteit 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Centrum voor experimentele archeologie As 4 Educatie 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Strijk- en verstelwinkel As 4 Sociaal 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Paddenbroek As 4 Educatie 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Leerboerderij “De Bogaard” As 4 Educatie 2004 Antwerpen Antwerpse Kempen
Toekomstige ontwikkelingen en potentieel van de land- en tuinbouwsector in het Meetjesland As 4 Landbouw 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Emissiearme en diervriendelijke productie van kwaliteitszuivel As 4 Landbouw 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Trends in land- en tuinbouw: een voortrekkersrol voor het Meetjesland As 4 Landbouw 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Ontwikkeling van mycotoxinediagnostica As 4 Landbouw 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Versterken van de innovatiecapaciteit in de Meetjeslandse agri-business sector op basis van lokale factorvoordelen As 4 Voeding 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Hoeve- en streekproducten Meetjesland As 4 Voeding 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Schaapjes op de Meetjes As 4 Voeding 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Creatief besturen: gebiedseigen leren voor bestuurders in een plattelandsgebied As 4 Educatie 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Het Meetjesland in een doosje! As 4 Educatie 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Het Meetjesland uitgelegd aan kinderen: 'Over koolhoofden en landschepen' As 4 Educatie 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Aan jongeren buiten-kansen geven! As 4 Educatie 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Wilhelmus + As 4 Educatie 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Cultuurhistorische activiteiten te Middelburg As 4 Leefbaarheid 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Ondeugend Sente As 4 Leefbaarheid 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Garnaal maakt dat vissersdorp niet wil uitsterven As 4 Leefbaarheid 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Meetjeslandse kunst- en poëzieroute As 4 Cultuur 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Meetjeslandse flora en fauna in de kijker: 'woorden wekken, voorbeelden trekken' As 4 Milieu en natuur 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Karakterisering en gebruik van autochtone genenbronnen in het Meetjesland As 4 Milieu en natuur 2004 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Elementa 2 As 4 Cultuur 2004 Limburg Midden-Maasland
Herinrichting De Wissen As 4 Educatie 2004 Limburg Midden-Maasland
Bezoekersruimte voor wijneducatie en –promotie in Aldeneik As 4 Educatie 2004 Limburg Midden-Maasland
Plattelandsbeleving Midden-Maasland As 4 Educatie 2004 Limburg Midden-Maasland
Stadsverfraaiing Stokkem As 4 Leefbaarheid 2004 Limburg Midden-Maasland
Stroomversnellingen As 4 Streekidentiteit 2004 Limburg Midden-Maasland
De fluisterende parels van het Maasland As 4 Recreatie en Toerisme 2004 Limburg Midden-Maasland
Maasland voor l’Anker As 4 Recreatie en Toerisme 2004 Limburg Midden-Maasland
Toeristische zichtlocaties As 4 Recreatie en Toerisme 2004 Limburg Midden-Maasland
Stokkemse Smokkelmarkt As 4 Recreatie en Toerisme 2004 Limburg Midden-Maasland
Plattelandsbeleving As 4 Educatie 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Aangepast vervoer As 4 Sociaal 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Intergemeentelijk clean team As 4 Milieu en natuur 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Integrale ondersteuning van OCMW-cliënten - reïntegratie op de arbeidsmarkt As 4 Sociaal 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Promotie Pajottenland As 4 Communicatie & Public Relations 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Uitbouw educatief bezoekerscentrum As 4 Educatie 2004 Antwerpen Antwerpse Kempen
Het uitbouwen van een intergemeentelijk netwerk van trage wegen As 4 Recreatie en Toerisme 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
Een Pad door het Kempense Platteland As 4 Streekidentiteit 2004 Antwerpen Antwerpse Kempen
Milieuvriendelijke teelt van streekeigen planten As 4 Milieu en natuur 2004 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Zorgboerderijen As 4 Sociaal 2004 Vlaams-Brabant Pajottenland
De fluisterende parels van het Maasland As 4 Recreatie en Toerisme 2004 Limburg Midden-Maasland
Kwaliteit en voedselveiligheid van hoeveproducten As 4 Voeding 2004 Antwerpen Antwerpse Kempen
Kempense streekzoektochten recreatief medegebruik As 4 Educatie 2004 Antwerpen Antwerpse Kempen
Stimulatie van de verbreding in de landbouw As 4 Landbouw 2003 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Milieuzorg in de landbouw As 4 Landbouw 2003 West-Vlaanderen Brugse Ommeland
Mondina As 4 Educatie 2003 Oost-Vlaanderen Meetjesland
Leut, een kei van 'n kans As 4 Recreatie en Toerisme 2003 Limburg Midden-Maasland
PROMINANT 2004 As 4 Streekidentiteit 2003 Antwerpen Antwerpse Kempen
De opstart van een informatiecentrum plattelandsontwikkeling (1ste fase) As 4 Educatie 2003 Antwerpen Antwerpse Kempen