Leeftijdsvriendelijk Meetjesland

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Eeklo

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

39.788,00 euro

Promotor

Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland

Duurtijd

01-07-2013 - 30-06-2015

Situering

Elke gemeente in de regio wil een plek zijn waar het goed is om te wonen, voor jong en oud, ook in economisch moeilijkere tijden. Hoe kunnen lokale besturen en welzijns- en gezondheidsorganisaties in hun dienstverlening deze groeiende vergrijzing opvangen en tijdig strategisch vooruitkijken? Dat zoeken we in dit project praktisch uit, samen met ouderen uit alle gemeenten in de streek én met welzijns- en gezondheidsactoren. Daarbij blikken we 10 à 20 jaar verder. We gaan na hoe we lokale 'zorg' en aandacht voor ouderen nóg positiever, haalbaar, zelf-verantwoordelijker en creatiever kunnen benaderen. Daarmee inspireren we de regio rond kleine en grotere leeftijdsvriendelijke initiatieven.

Doelstellingen

De ambitie van dit project is de regio Meetjesland positief en toekomstgericht (nl. rond de vraag 'Wat hebben we hier over 10 à 20 jaar nodig?) aan het denken te zetten rond de uitdagingen én de haalbare, nieuwe, zelf-verantwoordelijke oplossingen voor lokaal en regionaal ouderenbeleid. Dit doen we door ervaringsdeskundigen (ouderen zelf en aankomende ouderen) en professionele stakeholders (organisaties en beleid) via focusgroepen aan het werk te zetten ('de Meetjeslandse G60+'). Het project resulteert, naast het rechtstreekse en onrechtstreekse effect van sensibilisering en toekomstgericht denken, in creatieve en realistische generatie van een staalkaart aan innovatieve ideeën, bijzonder dienstig voor lokale beleidsprogramma's en initiatieven van openbare besturen & organisaties én afgestemd op hun schaal en verantwoordelijkheden.Dit project ondersteunt dus de tijdige, strategische toekomstplanning van Meetjeslandse besturen en organisaties. Onze regio 'leeftijdsvriendelijk' maken is een krachtige en wervende manier om passende antwoorden te bieden op de gevolgen van de toenemende vergrijzing.

Uitvoering

Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland

Contactpersoon

Mark Arnaut
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
09/373 46 54