Lekker Oost-Vlaams

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Gent

Projectgegevens

Projectkost

154 828,20 euro

Promotor

EROV

Duurtijd

01/07/2015 - 31/12/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

Het project "Lekker Oost-Vlaams" wil de kennis over en de distributie en consumptie van Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten verhogen. Dit project is uniek in Oost-Vlaanderen, omdat voor het eerst een gezamenlijke communicatiestrategie voor streek- en hoeveproducten wordt ontwikkeld onder de noemer Lekker Oost-Vlaams. Alle streek- en hoeveproducten in Oost-Vlaanderen worden geïnventariseerd op de website Lekkeroostvlaams.be. De Lekker Oost-Vlaamse acties dragen bij tot een grotere bekendmaking van de lokale producten en het verhogen van het streekgevoel en het milieubewustzijn bij consumenten

Daarnaast wordt een commercieel beleid uitgewerkt, zodat Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten in een korte keten en op een energiearme manier bij de consument gebracht worden.

Door samen te werken met o.a.

  • detailhandel voor het inrichten van Lekker Oost-Vlaamse streekhoekjes

  • grootkeukens voor het verwerken van streek- en hoeveproducten in hun menu's

  • gemeentebesturen voor het aanbieden van Lekker Oost-Vlaamse geschenkmanden

  • horeca en toeristische sector die optreden als ambassadeurs van Lekker Oost-Vlaams

wordt actief gewerkt aan het genereren van een (extra) inkomen voor producenten van streek- en hoeveproducten en de verbreding van hun activiteiten, met een focus op mens- en milieuvriendelijk ondernemen.

Doelstellingen

Het project "Lekker Oost-Vlaams" heeft als doel de kennis over en de distributie en consumptie van Oost-Vlaamse streek-en hoeveproducten te verhogen. Onder de noemer Lekker Oost-Vlaams wordt een overkoepelende communicatiestrategie uitgewerkt om de visibiliteit van de Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten te verhogen. Lekker Oost-Vlaams wil op een efficiënte manier de Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten via korte keten initiatieven bij de gebruiker brengen en zo het milieubewustzijn bij de consumenten aanscherpen. Naast de consumenten richt het project zich tot producenten, gemeentebesturen, grootkeukens en de toeristische sector. Via streekhoekjes Lekker Oost-Vlaams, de organisatie van markten en ambassadeurschap worden ook de horeca en de detailhandel betrokken bij het project.

Lekker Oost-Vlaams stimuleert de regionale economie met als positief effect: het economisch rendement, tewerkstelling, toeristische innovatie, productdiversificatie, ecologische meerwaarde, behoud en versterking van de streekidentiteit, realisatie van een synergie tussen toerisme, lokale beleidsverantwoordelijken en de zelfstandige ondernemers/producenten en kwalitatief en professioneel inspelen op de huidige voedingstrends

Uitvoering

EROV

Contactpersoon

Brecht Carels
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09/267.86.06

Locatie