Leren boeren op zolder

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2008

Provincie

Limburg

Locatie

Lummen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

280.025 euro

Promotor

De Winning-vzw Vreebos

Duurtijd

Januari 2008 - 31 december 2010

Situering

Pijler 1- Uitbreiding, verbouwing en inrichting van bestaande infrastructuur voor kwalitatieve opvang van bezoekers en scholen. Concreet wensen we delen van de hoeve om te bouwen naar educatieve ruimten voor onthaal en praktijk. De bestaande hooizolder wordt een onthaal- en speelleerruimte met multimedia toepassingen waarbij onze eigen werknemers dit gebeuren mee ondersteunen. Pijler 2 - Inrichting van bestaande keuken en cafetaria in functie van het ter beschikking stellen van deze ruimten in kader van de samenwerking met RIMO Limburg (RIMO Lummen) en de uitbreiding van eigen tewerkstelling. We zijn ervan overtuigd dat onze eigen werking met personen uit de kansengroepen hierbij drempelverlagend werkt. Personen uit achtergestelde groepen kunnen in functie van deze samenwerking beroep doen op de infrastructuur van De Winning – vzw vreebos. Om deze ruimten ook in weekends, vakanties en avonden beschikbaar te houden, moeten er enkele investeringen gebeuren. Ook de inrichting van de keuken moet hiervoor aangepast worden. Pijler 3 - In functie van het boerderijbezoek en verkenning van het omliggende landschap wensen we enkele bijkomende investeringen te doen. Zo is er een ‘boerentram’ (een met zitplaatsen ingerichte landbouwaanhangwagen die door een tractor kan getrokken worden) voor de verplaatsing van de bezoekers. Ook bijkomende landschapsinrichting (rasters, hagen, herstel eikendreef) wordt mee in het project opgenomen omdat dit de belevingswaarde verhoogt. Zowel de opvang van bezoekers als het onderhoud van het landschap zorgen voor extra werkgelegenheid op de boerderij.

Contactpersoon