Levenslang wonen in Zuid-Limburgse dorpen: delen van innovatieve woonpraktijken

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

132 974,45 euro

Promotor

Universiteit Hasselt

Duurtijd

01/01/2019 - 30/06/2021

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Heel wat gemeenten voeren een beleid rond levenslang wonen, en proberen zich hoe langer hoe meer rekenschap te geven van de invloed van de vergrijzing die ook het Leader-gebied kenmerkt. In 2020 zal in elke Leader-gemeente min. 25% van de inwoners 60 jaar of ouder zijn; in 2030 zal dit percentage al toenemen tot +/- 33% (Steunpunt sociale planning, 2013).

Het doel van dit project is om te leren uit hoe een aantal bewoners op dit moment al levenslang wonen in kleinere kernen in 3 Zuid-Limburgse plattelandsgemeenten: Gingelom, Nieuwerkerken en Borgloon. Hiervoor gaan we samen met kinderen (3e graad lager onderwijs) van de genoemde kernen met oudere bewoners zélf aan tafel zitten, om op die manier hun woonpraktijken in kaart te brengen. Samen met hen willen we leren over de rol van hun woning in hun dorp, leren over mobiliteit, een sociaal netwerk, voorzieningen, de link met de gemeente, … Finaal beoogt dit project om deze praktijken inzichtelijk te maken voor een ruimer publiek, zodat mensen geïnspireerd raken om samen te werken aan levenslang wonen. Hiervoor zal er gewerkt worden met een innovatieve vorm van output die grote groepen mensen aanspreekt: stop-motion films. Deze films documenteren de bestaande woonpraktijken op een laagdrempelige manier en zullen verspreid worden via een tentoonstelling, publicaties, websites en sociale media.

Doelstellingen

De centrale doelstelling is om samen met bewoners, lokale en regionale organisaties en lokale en regionale overheden leren hoe we levenslang kunnen wonen in kleine kernen. Het centrale resultaat zijn een reeks gedocumenteerde levenslang-woonpraktijken, via interviews, stop-motion films en reflecties. Door deze praktijken te ontsluiten via een tentoonstelling, publicaties, websites en sociale media, moeten deze andere bewoners, organisaties en overheden inspireren om ook in te zetten op levenslang wonen.

Het project bestaat uit 6 activiteiten. Elke activiteit heeft een eigen doel en een eigen resultaat.

Activiteit 1: terreinverkenning

Doel: zicht krijgen op alle actoren die betrokken zijn bij het mogelijk maken van levenslang wonen in de drie kernen: Montenaken, Binderveld en Jesseren.

Resultaat: een actorenlijst

Activiteit 2: idealen – hoe willen we levenslang wonen?

Doel: zicht krijgen op de parameters en waarden die de betrokken actoren belangrijk vinden bij het principe van levenslang wonen

Resultaat: een vragenlijst voor de interviews uit activiteit 3

Activiteit 3: feiten – hoe wonen we vandaag levenslang?

Doel: documenteren van bestaande levenslang woonpraktijken

Activiteit  4: ideeën – hoe zouden we levenslang kunnen wonen?

Doel: zicht krijgen op de eigenheden en verschillen van de 30 geselecteerde levenslangwoonpraktijken

Resultaat: 30 stop-motion films (1 per levenslang-woonpraktijk)

Activiteit  5: acties – hoe kunnen we nu al levenslang wonen?

Doel: zicht krijgen op hoe lokale en regionale organisaties en overheden de 30 woonpraktijken (kunnen) ondersteunen

Resultaat: reflecties van experten op de 30 levenslang-woonpraktijken

Activiteit  6: ontsluiting en nazorg

Doel: ontsluiten van de inzichten en begeleiden van andere actoren die ook willen leren uit bestaande levenslang-woonpraktijken

Resultaat: publicaties, een tentoonstelling, bijdrages aan websites en sociale media, een eindrapport

Uitvoering

Universiteit Hasselt

Contactpersoon

Ann Petermans
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt
011 29 21 13