Loket Onderhoud Buitengebied West-Vlaamse Regionale Landschappen

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Zillebeke

Projectgegevens

Projectkost

274 849,16 euro

Promotor

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw

Duurtijd

01/07/2015 - 30/06/2018

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Situering

In de Westhoek willen we het beheer van landschappelijke en recreatieve infrastructuur efficiënter organiseren. Dit willen we bereiken door het opmaken en opvolgen van gemeentegrensoverschrijdende beheerplannen, op basis van de in een vorig project gedigitaliseerde gegevens in verband met recreatieve routes en netwerken, trage wegen en landschappelijke infrastructuren. Deze beheerplannen worden opgemaakt en de uitvoering ervan wordt gecoördineerd en opgevolgd in nauw overleg met de gemeenten, de Provincie en de VLM. Jaarlijks wordt aan elke gemeente een werkplanning overgemaakt. Deze werkplanning is de basis voor de organisatie van de beheerswerken die uitgevoerd worden in eigen beheer of door uitbesteding aan sociale economie, landbouwers of aannemers. Samen met de gemeenten worden beheerplan en werkplanning jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd om te streven naar maximale efficiëntie en kostenbeheersing.

Doelstellingen

Op het einde van het project is er voor de 14 gemeenten van de regionale landschappen in de Westhoek een permanent up to date gehouden beheerplan voor de landschappelijke en recreatieve infrastructuur. Dit beheerplan wordt jaarlijks uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd. Er is duidelijk overzicht per gemeente van de jaarlijkse kost verbonden aan de uitvoering van het beheerplan. In het Regionaal Landschap Houtland is er op het einde van het project een operationeel Loket Onderhoud Buitengebied. Op het einde van het project loopt het Loket Onderhoud Buitengebied verder binnen de structurele werking van de regionale landshcappen.

Uitvoering

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw

Contactpersoon

Dirk Cuvelier
Vaartstraat 7
8902 Zillebeke
057 23 08 50

Locatie