Loket voor energiehout uit de Limburgse privé-bossen

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2012

Provincie

Limburg

Locatie

Provincie Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Bosgroep Limburgse Duinen vzw

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

De Limburgse Bosgroepen kunnen met een Loket voor energiehout optreden als intermediair orgaan bij het rendabel in productie brengen van houtige biomassa voor energiedoeleinden. Ze hebben al 10 jaar ervaring met het verkopen van industrie- en brandhout uit privé-bossen. Deze nieuwe dienstverlening kan bovendien een motor zijn voor de regionale samenwerking met andere actoren. De  Limburgse Bosgroepen kunnen ervoor zorgen dat het potentieel aan houtige biomassa dat aanwezig is in het privé-bos (kroonhout, bosranden, eerste dunningen, bestrijding exoten, …) op een duurzame wijze beheerd wordt en gebruikt kan worden voor de productie van hernieuwbare energie.

De aanpak bestaat uit 5 onderdelen die elkaar logisch opvolgen. Deze kunnen elkaar echter in de tijd wel overlappen. Eerst zullen de beschikbare gegevens worden gebundeld en de knelpunten in kaart worden gebracht. Op basis van die gegevens werken de Bosgroepen enkele scenario’s uit voor de vermarkting van houtige biomassa. In enkele experimenten willen de Bosgroepen praktijkervaring opdoen. Om het project uit te voeren zullen de Bosgroepen in de toekomst heel wat meer terreinwerk hebben. Daarvoor willen de Limburgse Bosgroepen een vrijwilligerswerking opzetten. Deze vrijwilligers zullen algemeen ingezet worden voor terreinwerk van de Limburgse Bosgroepen, niet exclusief in het kader van biomassa voor energie. Uiteindelijk zal het Loket voor energiehout concreet bij de Limburgse Bosgroepen worden geïnstalleerd.

Een overzicht van de onderdelen:

  • Verkennend marktonderzoek naar de mogelijkheden van energiehout uit de Limburgse privé-bossen.
  • Het uitwerken van scenario’s in verband met de vermarkting van houtige biomassa.
  • Experimenten rond vermarkting van houtige biomassa.
  • Het opleiden van vrijwilligers (bosconsulenten) die een deel van de voorbereiding in het vermarktingsproces op zich kunnen nemen.
  • Het oprichten van een ‘Loket voor energiehout uit Limburgse privé-bossen’ waar het hout vermarkt wordt. Hier kunnen de Limburgse Bosgroepen optreden als een intermediair orgaan tussen de eigenaars van privé-bossen en energieproducenten of verwerkingsinstallaties van biomassa.

Doelstellingen

Binnen dit project kunnen volgende doelstellingen worden onderscheiden:

  • Het potentieel van de houtige biomassa, bruikbaar voor energie, uit de Limburgse privé-bossen helpen te ontsluiten.
  • Draagvlak creëren bij de Limburgse boseigenaars en bevolking voor duurzaam bosbeheer en hernieuwbare energie.
  • Met dit project kunnen de Limburgse Bosgroepen hun bijdrage leveren aan het Limburgse verhaal van houtige biomassa door hun werking uitbreiden met een Loket voor energiehout, ondersteund door bosconsulenten.  

Uitvoering

Bosgroep Limburgse Duinen vzw

Contactpersoon

Jan Mampaey
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011/23.83.19