Looboeren

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Antwerpen

Locatie

De Merode

Projectgegevens

Projectkost

129 646,30 euro

Promotor

Agrobeheercentrum Eco² vzw

Duurtijd

01/01/2015 - 31/12/2016

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

Met dit project willen we de landbouwsector terug een prominente plaats geven als partner in de Merode. De grote dynamiek die het plattelandsproject in de Merode teweeg bracht is grotendeels de landbouwsector voorbij geraasd. Dit project bevat twee werklijnen die elk als doel hebben om landbouwers te vormen, te informeren en te stimuleren over nieuwe bedrijfsstrategieën die passen binnen het Integraal plan van de Merode en het nieuwe GLB. Landbouwers actief in de Merode, krijgen met dit project ondersteuning en vorming bij nieuwe mogelijkheden, waarmee ze zelf op korte termijn aan de slag kunnen, en die van grote landschappelijke meerwaarde zijn. Passanten, recreanten en lokale bewoners gaan landbouwers erkennen als landschapsbouwers. 

 

Doelstellingen

Met dit project willen we economische activiteiten ontwikkelen voor landbouwers die geënt zijn op het Merode gebied en de landschappelijke kwaliteiten ervan versterken.

Dit project beoogt voor en samen met landbouwers acties op te zetten die, ondanks de beperkingen die het typische Merode-landschap met zich meebrengt, toch tot een hogere opbrengst en/of kwaliteit streven. De hogere opbrengst/kwaliteit slaat zowel op teelt-,  bedrijfs- als op gebiedsniveau. Dit streven moet leiden tot zo maximaal mogelijke winst zowel op economisch als ecologisch gebied.

Na projectafloop moeten landbouwers kennis hebben gemaakt met nieuwe economische ontwikkelingspistes op vlak van agrarisch landschaps-, natuur- en waterbeheer. Landbouwers dienen na afloop van het project ook inzicht te hebben over hoe de nieuwe GLB-eisen naar vergroening, op hun bedrijf kunnen geïmplementeerd worden.

Op die manier willen we het draagvlak bij de landbouwers voor het plattelandsproject De Merode vergroten. Op het einde van het project kunnen landbouwers met fierheid de titel van Looboeren dragen.

Looboeren komt van het voorzetsel Loo, wat een oud Germaans woord is voor 'bos'. De Looboeren zijn actief in verschillende 'lo-gemeenten/dorpen', namelijk: Tongerlo, Westerlo, Oosterloo, Herselt (Herselo). Ze zijn actief in het versnipperd landbouwlandschap waar bos een groot deel van uitmaakt (Merodebossen).

 

 

Uitvoering

Agrobeheercentrum Eco² vzw

Contactpersoon

Mathias Vanpringel
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 64 26

Locatie