Maatjes in de zorg

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

49 046,03 euro

Promotor

OCMW Beerse

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG MarkAante Kempen+

Situering

Het OCMW en de gemeente Beerse willen de gelijke toegang verzekeren tot het recht op menswaardig leven door de toegang tot rechten- diensten en hulp te verhogen. Het is in die geest dat de eerste samenwerkingsovereenkomst( in 2005) is tot stand gekomen tussen OCMW- Gemeente- De Schakel. Vanuit deze samenwerking werd een trajectplan opgemaakt. Een stappenplan waar waarbij alles draait om 3 kernbegrippen: connect- commit- change. Door de krachten, kennis, talenten en middelen te bundelen zijn we al een heel eind geraakt. Als lokaal bestuur hebben we in de loop der jaren een uniek partnerschap met de Schakel ontwikkeld. Een partnerschap dat beloond werd met een keurmerk van Welzijnszorg! Als OCMW en de gemeente zien we onszelf als  kansenbiedende- kansenversterkende organisatie die  buiten haar eigen hokjes moet durven kleuren! Partners kunnen deze OCMW rol versterken! Binnen onze samenwerkingsovereenkomst werken we met en voor mensen vanuit vertrouwen, vanuit een sterke verbinding en met veel gedrevenheid en goesting. Dit maakt dat we ondertussen bij mensen een bijzonder klimaat van vertrouwen hebben opgebouwd; Mia’s weten dat de dingen gezegd mogen worden zoals ze zijn en kennen de weg op dingen te signaleren, bespreekbaar te maken. Mia’s vertrouwen er ook op dat de brugfiguren deze bezorgdheden leggen bij die mensen die er mee aan de slag gaan. Ze leggen minder een claim op het eindproduct.

Met ondersteuning en goedkeuring  van ons lokaal bestuur zijn we uitgegroeid tot een lerende organisatie die engagement en participatie hoog in het vaandel draagt. We geven ruimte om dingen uit te proberen en bij te sturen, met ruimte voor fouten. Een belangrijke motivator in het werken met mia’s. We kennen de oorzaken van onderbescherming en uitsluiting.

( studies, ervaring, empirisch onderzoek)

Ze hebben te maken met:

  • niet weten: ergens geen weet van hebben, niet weten dat er hulp is of een recht op
  • niet durven : er spelen vaak allerlei emotionele, psychische en sociale redenen om niet de stap te zetten naar diensten
  • niet kunnen: allerlei financiële of praktische redenen die maken dat het niet lukt om de stap naar de hulpverlener- vrijwilliger te zetten
  • niet kennen: iets wel weten maar er verder niet de kennis van hebben om er verder mee aan de slag te gaan

Uit diverse dialoogmomenten met de burger in de gemeente hebben we onthouden dat onderbescherming een complex gegeven is dat nog steeds heel erg speelt. Volgens de doelgroep heeft het vaak te maken met het imago van diensten, de stroeve contacten met deze diensten, slecht toegankelijke informatie en de minder goede afstemming van hulp op maat van mensen. Hulpverleners en diensten wachten nog te vaak af, ze missen de proactieve inzet van deze diensten.

Buddy werking en de inschakeling van een ervaringsdeskundige wordt door de deelnemers aan de diverse dialoogmoment  als een “kans “ gezien. 

De basis is gelegd  om gericht in te zetten op effectieve sociale interventies in de strijd tegen armoede- uitsluiting- onderbescherming. We willen door onderstaande acties komen tot een beter dekkende geïntegreerde en toegang tot hulp- rechten en diensten.

Doelstellingen

  • het instrument om de toegankelijkheid en impact  van hulp te toetsen gebruikt wordt door minimum 1 dienst  in het lokale bestuur.
  • het lokaal netwerk is actief, deelnemers zijn ambassadeur voor de samenwerking met ervaringsdeskundigen en dragen dit uit in de organisatie en daarbuiten. Op het einde van het  project willen we deze werking ook als “ goede praktijk” promoten naar de lokale besturen van de stadsregio Turnhout.
  • de eda verbetert de toeleiding naar rechten- hulp in het bijzonder voor kinderen- jonge gezinnen en jongeren

Uitvoering

OCMW Beerse

Contactpersoon

Cornelissen Viviane
Gasthuisstraat 49
2340 Beerse
014 62 29 79

Locatie