Malende Molens 2, leren door ervaring

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

202.180,44 euro

Promotor

Plattelandscentrum Meetjesland

Duurtijd

01-01-2013 - 30-06-2015

Situering

Malende molens, erfgoed dat leeft verdwijnt niet‟, was de titel van een educatieve brochure die werd uitgegeven in kader van het PDPOII-project „Malende Molens, operationaliseren en uitbouw toeristisch potentieel‟. Deze titel werd niet toevallig gekozen, het benadrukt het belang om molens draaiende te houden. Niet alleen moet een molen als werktuig blijven malen om niet te verslijten, ook moet hij een maatschapppelijke functie blijven behouden. Een molen is al eeuwen een symbool van een gemeente of dorp, als levensader voor het malen van brood, als centrale verzamelplaats voor heel wat gemeenschapsactiviteiten, …

Het Plattelandscentrum Meetjesland had van 2007 tot 2009 een PDPOII-project onder de noemer 'Malende Molens, operationaliseren en uitbouw toeristisch potentieel'.

Resultaten uit dit project zijn tot op vandaag nog steeds merkbaar. (exploiratie gebruik spelt, molendagen, moleneducatieve activiteite, …) Het project had met andere woorden een duurzaam karakter. Mensen dragen de molens van dat project nog steeds een warm hart toe. Uit ervaringen met het vorige project en door de opgebouwde professionele relaties rijpte de idee om een vervolgproject te ondernemen. Met dit project wil het Plattelandscentrum er voor zorgen dat niet alleen de molens op zich blijven malen, maar dat er verder een breder maatschappelijk draagvlak wordt gecreërd dat het voortbestaan van de molens en initiatieven die daarop betrekking hebben, op een duurzame wijze kan bestendigen.

Als resultaat aan het vorige project en flankerend aan dit project kwam eind 2011 de vraag vanuit de regio Vlaamse Ardennen (onder impuls van Toerisme Vlaamse Ardennen) of het Plattelandscentrum de rol van hoofdpromotor op zich kon nemen voor een gelijkaardig molenproject binnen het Leadergebied van de Vlaamse Ardennen, maar waar de nadruk ligt op recreatie en educatie. Het Plattelandscentrum nam deze taak aan en diende bijgevolg het project „Vlaanderens mooiste landschap door de ogen van de molenaar‟ in bij Leader Vlaamse Ardennen. Het project werd goed gekeurd en is sinds 2012 lopende.

Doelstellingen

Het strategische doel in dit project is het gebruik van (oude) windmolens te stimuleren en hen een herprofilering te geven binnen oa het thema toerisme, om zo een bijdrage te leveren tot de opwaardering van het landelijk erfgoed en de ontwikkeling van het dorpsleven. Bij de in stand houding van deze molens wordt nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de verbondenheid met sociale economie.

Als consolidering van dit project, en andere ervaringen opgedaan binnen vergelijkbare projecten wordt een draaiboek opgemaakt waarbij oa. de ervaringen van de diverse deelacties uit dit project zullen gebundeld worden.

Volgende effecten worden daarbij beoogd:

- het bevorderen van de toeristische en recreatieve ontsluiting
- aandacht voor lokale economie
- Herstellen van de windmolens via het sociale economieproject
- Het creëren van educatieve of pedagogische deelprojecten
- Aandacht voor de landschapsinrichting in en rond de molen
- Molenkennis integreren in lespakketten van scholen
- Moleneigenaars aanzetten tot het behoud van windmolens
- Het ontwikkelen van een multiplicatoreffect
- Via toeristische of recreatieve ontsluiting het dorpsleven in de omgeving van naderbij betrekken

Uitvoering

Plattelandscentrum Meetjesland

Contactpersoon

Luc Feusels
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
09 379 78 37