Markante vennen op de steilrand

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

65 125,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap de Voorkempen

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Plaatselijke Groep

PG MarkAante Kempen+

Situering

Regionaal Landschap de Voorkempen wil het momentum aangrijpen dat nu aanwezig is door de uitvoering van het herstel van enkele vennen via ad-hoc projecten. Deze uitgevoerde ad-hoc projecten brachten lokaal meerdere vragen van andere privé-eigenaren aan het licht. Deze ontstane dynamiek bij (particulier-) vennenbeheer vraagt om een gestroomlijnde aanpak en ondersteuning.

Vanuit deze kans wil RLDV vennen met een LEADER-project in de kijker zetten, door in vier ACTIES vennen te herstellen (1) , privé-eigenaren, landbouwers, grondbezitters een kader te bieden hoe aan deze werken te beginnen (2), veneigenaren te sensibiliseren (3) en het ruime publiek vennen laten te beleven (4).

Een ven is geen poel of vijver, maar een natuurlijk ontstane waterpartij op de steilrand (of microcuesta) in de Markante kempen. Vennen zijn uiterst streekeigen (en komen zelden voor buiten de Kempen) en hebben nood aan beheer. Er liggend honderden vennen buiten natuurgebied in handen van landbouwers, privé-eigenaren, grondbezitters, ... , waar nood is aan ondersteuning.

Dit LEADER-project is een impuls die vennen als typerend landschapselement van de Noorderkempen opnieuw in de spotlights zet, zowel bij eigenaren als bij het ruime publiek.

Doelstellingen

Met dit project willen we inzetten op het typerende karakter van de open ruimte waarbij we inzetten op het behoud en versterking van honderden vennen in de open ruimte van de Noorderkempen en hierdoor een bijdrage leveren aan het landschap, waterbuffering, natuur, beleving en natuurlijk erfgoed in de regio.

  • Landschapsherstel van vennen in de open ruimte
  • Sensibilisatie en advisering eigenaren van vennen
  • Waterbufferend vermogen van vennen optimaliseren zodat de vennen een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie.
  • Ruim publiek kennis laten maken met de unieke steilrand en zijn honderden vennen.

Uitvoering

Regionaal Landschap De Voorkempen

Contactpersoon

Ines Van Limbergen
Schildesteenweg 99
2520 Ranst
03 312 87 15

Locatie