Meer vrijetijdsparticipatie van personen in armoede op het platteland

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

84 500,00 euro

Promotor

COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland)

Duurtijd

01/01/2017 - 01/07/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Met dit project willen we de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (MIA) in het Meetjesland verhogen. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de UiTPAS: een innovatief, technologisch systeem waarbij MIA genieten van een stevige korting op vrijetijdsactiviteiten, op een nietstigmatiserende manier. Door de intergemeentelijke component én het feit dat het systeem zowel door vrijetijdsdiensten als door verenigingen kan gebruikt worden, hebben MIA in het Meetjesland toegang tot een breder én diverser vrijetijdsaanbod. UiTPAS wordt momenteel vooral gebruikt in stedelijke contexten, terwijl het perfect schaalbaar is naar een plattelandscontext. In dit project lanceren Assenede en Eeklo, als pilootgemeente en -stad, de UiTPAS in september 2017. De kennis en ervaring opgedaan in dit traject wordt uitgebreid gedocumenteerd en gedeeld met andere Meetjeslandse actoren, zodat de implementatie in andere Meetjeslandse gemeenten sterk vereenvoudigd wordt. Om zicht te krijgen op de specifieke drempels van vrijetijdsbeleving op het platteland wordt er eveneens een kortlopend onderzoek uitgevoerd bij MIA enerzijds, en vrijetijdsaanbieders anderzijds, in de gemeente Nevele. De resultaten van dit onderzoek en de methodieken worden eveneens uitgebreid gedeeld zodat andere gemeenten dit als basis voor een eigen onderzoek kunnen gebruiken.

Doelstellingen

Dit project wil de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in het Meetjesland te verhogen, met de UiTPAS als instrument. Onder deze algemene doelgroep vallen een aantal specifieke doelgroepen: gezinnen met kinderen, jongeren, senioren, (asielzoekers). Met vrijetijdsparticipatie wordt deelname aan zowel cultuur-, jeugd- als sportactiviteiten bedoeld.

Toegang tot vrije tijd is opgenomen in de Belgische grondwet, maar is nog niet voor iedereen verzekerd. Mensen in onze samenleving die het minder breed hebben moeten verschillende drempels overwinnen alvorens ze zoals kunnen deelnemen aan vrijetijdsaanbod. De keuze om al dan niet deel te nemen aan een vrijetijdsactiviteit mag niet bepaald worden door de drempels.

Bovendien gaat cultuur- en vrijetijdsparticipatie fundamenteel over maatschappelijke integratie: een waardige plaats krijgen binnen de samenleving, sociale uitsluiting tegengaan en sociaal isolement doorbreken.

De indieners zien in UiTPAS het geknipte instrument om de vrijetijdsparticipatie in de regio te verhogen (zie ook projectomschrijving). Het slecht niet alleen de financiële drempel, maar werkt aan een inclusieve aanpak, waarbij ook aan de ommunicatiedrempel wordt gewerkt én het aanbieders gesensibiliseerd worden. Bovendien maakt de schaalbaarheid van het systeem het mogelijk om het optimaal af te stemmen op de specifieke Meetjeslandse context.

De secundaire doelstelling van dit project is dan ook de introductie van UiTPAS in zoveel mogelijk Meetjeslandse gemeenten. Deze doelstelling wordt bereikt door de effectieve invoer van de Meetjeslandse UiTPAS in pilootgemeente en -stad Assende en Eeklo. Dit traject wordt uitgebreid gedocumenteerd en gedeeld met alle betrokken Meetjeslandse actoren, zodat de implementatie in andere Meetjeslandse gemeenten sterk vereenvoudigd wordt. Daarnaast zorgt een onderzoeksluik voor de nodige inzichten omtrent de noden en behoeften van zowel doelgroep (mensen in armoede) als vrijetijdsaanbieders.

Naast bovenstaande hoofddoelstellingen werkt dit project nog deze aanvullende doelstellingen:

 1. Sensibilisering vrijetijdsaanbieders m.b.t. participatie van mensen in armoede
 2. Regionale afstemming initiatieven m.b.t. mensen in armoede: inwoners hebben recht op dezelfde voordelen en kortingstarieven, tegen dezelfde voorwaarden, ongeacht hun gemeente van herkomst.
 3. Samenwerking in de regio rond het thema:
  - Intergemeentelijk, tussen verschillende gemeenten die met het thema aan de slag (zullen) gaan
  - Intersectoraal: tussen OCMW’s, vrijetijdsdiensten, communicatiediensten, verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen,…
  - Tussen verschillende aanbieders van vrijetijdsaanbod
  - Interregionaal, tussen verschillende regio’s die met UiTPAS aan de slag willen / zijn
 4. Profilering van het Meetjesland als dynamische, actieve & toegankelijke regio met breed en gevarieerd vrijetijdsaanbod, dat voor iedereen toegankelijk is. Hiermee neemt de regio andermaal een pioniersrol op, als eerste plattelandsregio waar een UiTPAS geïntroduceerd wordt.

Uitvoering

COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland)

Contactpersoon

Stefanie De Pauw
Pastoor De Nevestraat 4
9900 Eeklo
09 373 75 96

Locatie