Meetjeslandse flora en fauna in de kijker: 'woorden wekken, voorbeelden trekken'

Categorieën

Thema

Milieu en natuur

Jaar

2004

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

142.857,00 euro

Promotor

Piet Quataert

Duurtijd

2 jaar

Situering

Om meer en betere biotopen voor typische fauna en flora van het Meetjeslandse landschap te creëren en bestaande biotopen te bewaren, te verbinden en te verbeteren, worden sensibiliserende impulsen gegeven aan inwoners, verenigingen, besturen, … Gelijktijdig wordt onderzocht hoe die ecologische elementen een socio-economische en socio-culturele meerwaarde kunnen vormen. Het project krijgt vorm in acht grote acties. Zo wordt onderzocht welke rol landbouwers kunnen spelen bij het onderhoud van gemeentelijke wegbermen, wordt een samenwerkingsverband tussen drie gemeenten gecreëerd met het oog op een optimalisatie van het natuurbeheer, gaat er aandacht naar onderhoud van knotbomen en hakhout, wordt een actie rond vlinders opgezet, wordt een monitoring rond amfibieën in de gegraven poelen, uilen in de geplaatste kerkuilenbakken en de aanwezigheid van kraamkolonies van vleermuizen op kerkzolders opgezet, wordt een samenwerking met jagers en landbouwers gestart om akkervogels in stand te houden, wordt advies gegeven aan nieuwe bewoners van het landelijk gebied om streekeigen elementen te behouden en te herstellen en wordt ten slotte het natuureducatief aanbod in de streek in kaart gebracht.

Contactpersoon

Piet Quataert
Noordstraat 15a
9990 Maldegem
050/700037