Merksplas-Kolonie. Beschermd landschap met klasse

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Antwerpen

Locatie

Merksplas

Projectgegevens

Projectkost

12 390,77 euro

Promotor

Kempens Landschap

Duurtijd

07/01/2015 - 31/12/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

Het beschermde landschap ‘Merksplas-Kolonie’ is een voormalig landontginningsgebied met een hoge erfgoed- en natuurwaarde dat in aanmerking komt als UNESCO Werelderfgoed. Dit project speelt in op de heropwaardering van het ruraal erfgoed in de voormalige landbouwkolonie door de creatie van een landschappelijk ingepaste bezoekersparking. Concreet zal een veld tussen de Kapel en de Grote Hoeve worden ingericht als parking, geïnspireerd door de oorspronkelijke indeling en afgestemd op de bouwstijl van het heraan te leggen binnenplein van de Grote Hoeve om zo één uniform landschappelijk geheel te vormen. De groene parking zal bovendien parkeren in de beschermde dreefstroken voorkomen en zorgt daarnaast voor een recreatieve ontsluiting en onthaal op de site van Merksplas-Kolonie.

Doelstellingen

  • Vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte: Merksplas-Kolonie is een zeer waardevol en authentiek landschap met een rijke variatie aan natuur, erfgoed en landbouwgebied. Naast de erkenning als beschermd landschap komt dit gebied ook in aanmerking als UNESCO werelderfgoed. De afwisseling van open en gesloten ruimtes, doorsneden door een imposant dreven patroon dient behouden te blijven. Het herstellen van de open ruimte tussen Hoeve en Kapel, het vrijwaren van de dreven en de restauratie van het binnenplein vormen een belangrijke maatregel in het kader van gebiedsgericht landschappelijk herstel en behoud van de typische rurale elementen.
  • Toegankelijkheid en onthaal bezoekers: Meer en meer groeit het besef dat de Kolonies van Merksplas en Wortel unieke landschappen zijn met een rijk verleden. Elk jaar tekenen we dan ook meer bezoekers op. Ook het draagvlak naar een UNESCO erkenning neemt toe. Verwacht wordt dat bij een UNESCO erkenning Wortel- en Merksplas-Kolonie samen 80.000 bezoekers per jaar kunnen optekenen. In 2016 openen het bezoekerscentrum, horecazaak en fietsservicepunt. De restauratie van de Kapel heeft reeds geleid tot een hogere vraag naar exploitatie van de site. Bij mooi weer worden de recreatieve routes druk bezocht. Een betere toegankelijkheid en onthaal van de bezoekers/recreant dringt zich dan ook op. Tegen 2016 moeten de Kolonies klaar zijn voor een sterk en kwalitatief onthaal voor zowel lokaal als internationaal toerisme. De aanleg van een parking, met respect voor de toegankelijkheidsnormen, is een belangrijke stap in deze richting.

Uitvoering

Kempens Landschap

Contactpersoon

Leen Cannaerts
Peredreef 5
2580 Beerzel (Putte)
015 22 82 36

Locatie