Merksplas-Kolonie. Paardenstal met UNESCO draagvlak

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Antwerpen

Locatie

Merkplas

Projectgegevens

Projectkost

200 000,00 euro

Promotor

Gemeente Merksplas

Duurtijd

01/01/2015 - 30/06/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

De gemeente Merksplas kocht in 2005 de Grote Hoeve en de Kapel in Merksplas-Kolonie aan om dit waardevolle erfgoed veilig te stellen. Om de ontwikkeling van het volledige domein te kunnen realiseren, werd een ambitieus meerjarig ‘masterplan’ opgesteld. In 2015 wordt de vierde fase van dit masterplan opgestart, waar de restauratie en herbestemming van de voormalige paardenstallen (onderdeel van de Grote Hoeve) mee in opgenomen zijn.  Voor de invulling van deze gebouwen wordt gezocht naar een hedendaagse vorm van armoedebestrijding, huisvesting en tewerkstelling. Via een sociaal economisch tewerkstellingsproject wordt de oorspronkelijke, sociaal-maatschappelijke bestaansreden (zorg en onderwijs) en de economische focus van de voormalige landbouwkolonie zo weer tot leven geroepen. Deze restauratie is een nieuwe stap in de herwaardering van de voormalige Landloperskolonies en draagt bij tot de mogelijke nominatie van deze domeinen als UNESCO Werelderfgoed.

Doelstellingen

  • Herbestemmen oude agrarische infrastructuur naar nieuwe gebruiksfuncties: de voormalige paardenstal, vanwege zijn architecturale en historische waarde beschermd als monument, krijgt na meer dan 20 jaar leegstand een nieuwe functie met toeristisch-economisch profiel. In plaats van te focussen op één enkele functie werd gekozen voor een ‘breed’ gebruik zodat het gebouw maximaal kan benut worden.
  • Instandhouding en opwaardering van het landelijke en agrarische erfgoed: De paardenstal maakt deel uit van de voormalige landbouwkolonie van Merksplas. De Grote Hoeve, onderdeel van een prestigieus agrarisch sociaal project, was ooit één van de meest winstgevende boerderijen van België. De Grote Hoeve is een typische architecturaal/planologische neerslag van het sociale gedachtegoed achter het ontstaan van de landbouwkolonies in België en Nederland. Het is daarom van groot belang dit bijzonder waardevol erfgoed te koesteren, herop te waarderen en te ontsluiten naar het publiek. 
  • Bevorderen van toeristische activiteiten: het bezoekersaantal in Kolonies stijgt dankzij de vele projecten (wandel- fiets- en ruiterknooppuntennetwerk, schapenbegrazing, kinderboerderij De Bonte Beestenboel, Koloniehappening, evenementen, publicatie boek ‘landloper’,…) elk jaar meer en meer. Verwacht wordt dat met de UNESCO nominatie het bezoekersaantal sterk zal toenemen. De gemeente Merksplas wil inspelen op zowel het lokale als het internationale toerisme. Met de uitwerking van ondersteunende infrastructuur van het fietsknooppuntennetwerk wordt een impuls gegevens aan het recreatieve toerisme binnen Wortel- en Merksplas-Kolonie.

Uitvoering

Gemeente Merksplas

Contactpersoon

Dries Couckhuyt
Markt 1
2330 Merksplas
014 63 94 10

Locatie