Mest werkt! Mest scheiden, verwerken of opwaarderen: creëren van draagvlak en educatie voor duurzame en innovatieve landbouwtechnieken

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2014

Provincie

Antwerpen

Locatie

Geel

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

57.903,50 euro

Promotor

Hooibeekhoeve

Duurtijd

01-01-2014 - 30-06-2015

Situering

Wij willen buurtbewoners, scholen, lokale besluitvormers en het grote publiek laten kennismaken met innovatieve technologieën die mest opwaarderen (gaande van het scheiden van mest tot (co)vergisting en energieproductie). Nimby en/of “onbekend is onbemind” zorgen ervoor dat het grote publiek (dit zijn ook buurtbewoners en leerlingen) evenals lokale besluitvormers vaak gekant zijn tegen de plaatsing van installaties in hun buurt wegens de (foutieve) angst voor geurhinder, lawaaihinder, ontploffingsgevaar, …

Om een positief draagvlak rond het bredere thema van mestscheiding, mestverwerking en -opwaardering te creëren, willen we:

  • een mobiele tentoonstelling rond mestscheiding, mestverwerking en -opwaardering laten ontwikkelen
  • 4 gepersonaliseerde infoborden rond mestscheiding, mestverwerking en -opwaardering voor 4 boerderijen (inclusief Hooibeekhoeve) opmaken
  • een opendeurdag op de deelnemende boerderijen organiseren 

De drie deelaspecten van het project zullen in overleg met de lokale landbouwers uitgewerkt worden. Hooibeekhoeve zal een concept en voorstel lanceren, maar bij  elke stap zullen de landbouwers inspraak hebben.

Mobiele tentoonstelling:

De plattelandsmobiel en bijenmobiel worden veelvuldig uitgeleend op de Hooibeekhoeve en bereiken zo, op een gemakkelijke manier, een groot publiek. Naar analogie hiermee kan een “mest-make-over” mobiel uitgewerkt worden. Inhoudelijk wordt deze zo ruim mogelijk opgevat zodat verschillende aspecten aan bod komen: mestverwerking, mestscheiding, vergisting, digestaat, effluent, ….. Op die manier is de “mest-make-over” mobiel een weerspiegeling van de installaties en de toepassingen bij de deelnemende bedrijven. De promotie van de mobiel zal gebeuren vanuit Hooibeekhoeve (via website,  mailings, …)

Gepersonaliseerde infoborden:

Mest kan op veel manieren gebruikt en opgewaardeerd worden. In eerste instantie is het type mest van belang: rundermest, varkensmest, …. Daarnaast spelen ook de bedrijfsstructuur en de voorkeur van de landbouwer een rol: grootte van de installatie, al dan niet aanvoer van externe grondstoffen, beschikbare grond voor het digestaat,  al dan niet samenwerking met derden (mogelijks onder vorm van coöperatie), ….. Iedere landbouwer kiest voor een systeem dat best aansluit bij zijn bedrijf. Er zijn vele mogelijkheden. De deelnemende bedrijven in het MIK gebied geven een mooi beeld van deze diversiteit. In overleg met de deelnemende landbouwers zullen gepersonaliseerde infoborden ontworpen worden.

Opendeurdag:

Voor velen is onbekend onbemind, maar daar tegenover staat ook dat velen nieuwsgierig zijn naar hetgeen gebeurt in hun omgeving. Denken we maar aan concepten als ‘openbedrijvendag’ en ‘dag van de landbouw’, die jaarlijks toch vele bezoekers aantrekken. Dit gaat om grote evenementen, georganiseerd over gans Vlaanderen.

Met deze opendeurdag mikken we vooral op deelnemers uit het MIK gebied. Er zijn reeds initiatieven die de consument dichter bij de producent brengen (vb. www.lekkersmetstreken.be, acties vanuit gemeenten, …). Met deze opendeurdag willen we een stapje verder achter de schermen gaan, nl. innovaties met betrekking tot mest in de kijker zetten. Innovaties die ervoor zorgen dat we onze arme zandgronden toch kunnen verrijken zodat het telen van gewassen mogelijk blijft met respect voor het milieu. Deze opendeurdag maakt het mogelijk om letterlijk te gaan gluren bij de buren en eindelijk de vragen te stellen waar men al langer mee zit … Ruikt het effectief? Is het zo lawaaierig als men zegt? Hoe werkt het nu precies? Wat met explosiviteit? Via lokale bladen, gemeenten, websites, mailings, … zal deze opendeurdag bekend gemaakt worden.

Doelstellingen

De landbouwsector ondergaat een permanente evolutie om meer duurzaam te worden. Dit kan op verschillende manieren en is een samenspel van verschillende factoren. Eén manier daarvan is een betere valorisatie van de mest. Dit vergt echter nieuwe innovatieve technieken en technologieën. Technieken die nog niet gekend zijn bij het brede publiek en net door die onbekendheid vaak op weerstand botsen.

Het voorliggende project wil de onbekenheid rond die nieuwe technologieën wegwerken en hierdoor de maatschappelijke perceptie van de land- en tuinbouwsector als gewaardeerde economische drager binnen het platteland verbeteren.

Uitvoering

Hooibeekhoeve

Contactpersoon

Jiska Coart
Hooibeeksedijk 1
2240 Geel
014/85 27 07