Met precisielandbouw inspelen op gewasvariabiliteit

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Kruishoutem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

47 720,00 euro

Promotor

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA)

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

Telers worden in dit project begeleid om de stap te zetten naar preciselandbouw. Hierbij wordt gewerkt op basis van metingen van het gewas. Waar mogelijk is er ook een terugkoppeling naar bestaande bodemscans. Telers worden meer vertrouwd met deze technieken en gaan deze geleidelijk aan toepassen. Op basis van de metingen worden percelen opgedeeld in management zones met verschillend productiepotentieel. In het beheer wordt maximaal rekening gehouden met deze verschillen zodat de productie geoptimaliserd wordt en de verliezen minimaal.

Doelstellingen

  • Verzamelen van perceelsinformatie op basis van satellietbeelden, gewasmetingen met UAV en/of sensoren op trekkers en koppelen aan bodemscans.
  • Bundeling en verwerking van gewas- en bodeminformatie op perceelsniveau, plaatssspecifieke oorzaakanalyse en interpretatie tot advies voor perceelsgerichte maatregelen gericht op optimale zaai- of plantdichtheid en water- en nutriëntenvoorziening in functie van het plaatselijk productiepotentieel.
  • Bijzondere aandacht voor de invloed van de bodemgesteldheid: profielontwikkeling (zandtextuuur, % klei), vochthuishouding, bodemnutrienten, penetrografie (storende bodemlagen).
  • Plaatsspecifieke toepassing van teeltmaatregelen, in functie van de technische mogelijkheden van de verschillende deelnemende bedrijven.
  • Plaatsspecifieke opbrengstmetingen in teelten waarvoor momenteel reeds technologie beschikbaar is in de praktijk: granen en maïs.
  • In kaart brengen van de problematiek van verzilting, droogte en natteschade binnen percelen.
  • Toepassing van bestaande methoden zoals hierboven omschreven op een 10-tal voorbeeldbedrijven typisch voor het Meetjesland.
  • brede communicatie van de resultaten in de vakpers.
  • brede communicatie in de regionale pers naar aanleiding van een evenement: demodag met studiemoment.

Uitvoering

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA)

Contactpersoon

Marc Goeminne
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/381 86 90